Avrasya bölgesinde orta sınıf mensuplarının sayısı 2001’den bu yana üç katına çıktı

09.Şub.2016

Ancak petrol krizleri, işsizlik ve çevresel bozulma, BM Kalkınma Programı’na göre bu kazanımları tehdit ediyor

İstanbul – BM Kalkınma Programı’nın yeni araştırmasına göre, Avrupa ve Orta Asya’nın gelişmekte olan ülkelerindeki orta sınıf mensuplarının sayısı 2001 yılında 33 milyon seviyesinde iken 2013 yılında 90 milyona yükseldi.

UNDP’nin Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Bürosu Direktörü Cihan Sultanoğlu, “Avrupa ve Orta Asya’daki gidişat, pek çok bakımdan, dünyanın pek çok yerinden farklı bir görünüm arz ediyor. Günde 10 dolar ile 50 dolar arasında bir gelirle yaşamını sürdürenlerin sayısı, bu ülkelerin pek çoğunda arttı” dedi. Aynı süreç zarfında bölgede yoksulluk içinde yaşayan bireylerin sayısı da 2001 yılındaki en az 46 milyon seviyesinden 2013 yılında 5 milyona geriledi.

Sultanoğlu, bununla beraber, araştırmaya göre bölgedeki ilerlemelerin tehdit altında olduğunu belirtti. Buna göre, giderek düşen emtia fiyatları, azalan işçi dövizleri, Rusya’daki ekonomik durgunluk ve Avrupa ile bölgenin büyük bir kısmında yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle gelir ve istihdam yaratma fırsatları azalıyor.

Örneğin, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da işini kaybetme riski yüksek çalışanların oranının hâlihazırda yüzde 50’yi bulduğu tahmin ediliyor. Kadınlar, genç çalışanlar, göçmenler, uzun dönemli işsizler, engelli bireyler ve eşitsiz çalışma piyasası koşullarında bulunan diğer çalışanlar, özellikle bu grupta yer alıyor.

Araştırmaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapılması, kadının toplumsal durumunu ciddi biçimde iyileştirmenin yanı sıra, ekonomik büyümeyi hızlandırıp tüm bölgenin refahına önemli katkılarda bulunabilir. Örneğin, ücretsiz bakım hizmetlerinin kayıt altına alınmasına yapılacak yatırım, bölgede kadınların aktif katılımcılar olarak yer aldığı sağlam bir istihdam piyasasının oluşturulması olasılığını artırabilir.

Yine araştırmaya göre, bölgenin daha az zengin ülkelerinin uzun vadeli büyüme beklentileri, çevresel kısıtlar ile çatışma halinde. Bölge ülkelerinin çoğu, yenilenebilir olmayan fosil yakıtlar, madenler ve demir dışı metallerin çıkarılıp işlenmesine ve sürdürülebilir olmayan biçimde yönetilmesine dayalı kalkınma modellerine sahip. Bölge ekonomilerinin yeşil dönüşümlerinin sağlanması, araştırmaya göre, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

UNDP’nin araştırmasına göre, yurttaşların toplumsal yaşama ve ekonomiye katılımını garanti altına almak ve temel sosyal hizmetlerin daha iyi sağlanabilmesi için yönetişim alanında da iyileştirmelerin hayata geçmesi gerekiyor. Bölge ülkelerinin tamamında yolsuzluk konusu halkın en çok kaygılandığı konu başlıkları arasında yer alıyor, çoğu kez de ekonomi ve hayat standartları konusunun ardından ikinci sırayı alıyor.

Eşitsizlikler ve dışlanma konuları, bu yılın başında yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin de (SKH) merkezinde yer alıyor. BM’ye üye devletler bu gündem kapsamında, yoksulluğa son vermek, eşitsizliklerle mücadele etmek, barışçıl, kapsayıcı ve dayanıklı toplumlar inşa etmek ve dünyamızın geleceği ile gelecek kuşakların refahını garanti altına alma sözü vermişlerdi.

Bu yılın sonlarında yayımlanacak olan UNDP Bölgesel İnsani Gelişme Raporu’nun da arka planını oluşturacak olan araştırma, UNDP öncülüğünde 9-10 Şubat’ta düzenlenen İstanbul Kalkınma Diyalogları’nda kamuoyuna sunuldu.

***

UNDP yaklaşık 170 ülke ve bölgede yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizlikler ve toplumsal dışlanmanın azaltılması hedefinin başarılmasına destek olmak için çalışıyor. Kalkınma sonuçlarını sürdürülebilir kılmak için ülkelere politika geliştirme, liderlik becerilerinin edinilmesi, ortaklık kurma, kurumsal kapasite ve dayanıklılık geliştirme gibi konularda yardımcı oluyoruz. UNDP, Batı Balkanlar, Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya’da 19 ülke ve bölgede çalışıyor.

İstanbul Kalkınma Diyalogları’na çevrimiçi kayıt için tıklayınız.

Ambargolu raporu indirmek için tıklayınız.

Contact information

LCV daha fazla bilgi veya mülakatlar için:

Nicolas Douillet                     nicolas.douillet@undp.org        +90 535 922 4991

Faik Uyanık                           faik.uyanik@undp.org; +90 312 454 1100

 

Twitter’da bizi izleyin:           @UNDPeurasia and #TalkInequality

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global