Türkiye, bölgesel kalkınma ve dayanıklılık planına katkıda bulundu

09.Eki.2015

Suriye krizine yönelik bölgesel kalkınma müdahalesini güçlendirmek için önerilerin hazırlanacağı Türkiye Dayanıklılık Geliştirme Ülke İstişaresi toplantısı 7 Ekim’de Ankara’da düzenlendi.

Ankara – Ülke istişare toplantısı, 8-9 Kasım’da Ürdün’de yapılacak bölgesel Dayanıklılık Geliştirme Forumu’na hazırlık kapsamında düzenlendi.

Toplantıya Türk hükümetinden, uluslararası donörlerden, BM kuruluşlarından, özel sektörden ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.  

Katılımcılar, yardım yapısının dayanıklılık çalışmalarına uygun olması, sosyal kapsayıcılık ve özel sektörün dâhil edilmesi konuları kapsamında Suriye krizinin etkilerini ve perspektifini tartıştı.

Toplantı sonunda konu ile ilgili harekete geçmek için bir dizi öncelik alanı ve öneri hazırlandı. Kriz müdahalesine özel sektörün daha güçlü bir şekilde dâhil olması, verinin bulunabilirliğini güçlendirirken yardım yapısının Türkiye bağlamına uygun hale getirilmesi ve toplulukların çeşitliliğine ve karmaşıklığına uygun davranılması gibi konuların altı çizildi.

Bu öncelik alanları ve öneriler, kriz durumunda uzun dönemli vizyonun teşvik edilmesini ve bölge ülkelerindeki birçok paydaş için faydalı bir platform sağlanmasını amaçlayan Dayanıklılık Geliştirme Forumu’nda sunulacak.

Türkiye’nin önerileri, Forum sırasında hazırlanacak ve kabul edilecek Dayanıklılık Gündemi’ne girecek. Bölgesel Dayanıklılık Gündemi, Suriye’deki ve diğer ülkelerdeki dayanıklılığın güçlendirilmesi çalışmaları için desteklenecek ve yatırım yapılacak.

Dayanıklılık Gündemi, Dayanıklılık Geliştirme Forumu katılımcılarının isteklerini ve beklentilerini yansıtacak. Ayrıca, bölgedeki dayanıklılık ve kalkınma çalışmalarının ilerletilmesi için gerekli taahhütleri de içerecek.

İletişim Bilgileri

Fernando da Cruz, Kalkınma Danışmanı, UNDP Türkiye, fernando.dacruz@undp.org

Nazife Ece, İletişim Asistanı, UNDP Türkiye, nazife.ece@undp.org, Tel: +90 312 454 1168

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global