Dünyanın dört bir yanından kamu denetçileri hassas grupların haklarının korunmasındaki rollerine vurgu yaptı

17.Eyl.2015

Fotoğraf: Kamu Denetçiliği Kurumu

Üçüncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu Ankara’da yapıldı

Ankara – Dünyanın dört bir yanından Ombudsmanlar; Avrupa, Akdeniz ve Uluslararası Ombudsman birliklerinden, uluslararası kuruluşlardan ve Türkiye’deki ulusal insan hakları mekanizmasının önemli kurumlarından temsilciler, kamu denetçiliği (ombudsmanlık) kurumlarının uluslararası standartlar doğrultusunda daha etkin işleyişi için çıkarılan dersleri ve iyi örnekleri Ankara’da düzenlenecek 2 günlük etkinlikte tartıştı.

Katılımcılar özellikle kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere hassas grupların haklarının korunmasında Ombudsmanlık kurumlarının önemli rolüne dikkat çekti. Bu anlamda farklı ülkelerden deneyimler aktarıldı ve Ombudsmanlık kurumlarının etkin işleyişi için somut önerilerde bulunuldu.

Ulusal insan hakları sistemlerinin yapıları ve rolleri, aynı zamanda özellikle Ombudsmanlık kuruluşlarının yargı ve meclis ile olan ilişkileri göz önüne alınarak Ombudsmanların görev alanlarının kapsamı ve Ombudsmanların vakaları mahkemeye götürme ya da vakaya müdahale etme hakları, sempozyuma katılan Ombudsmanlar tarafından tartışıldı.

Sempozyumun açılışında konuşma yapan BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra şunları söyledi: “Değişim aktörü olarak UNDP, insani gelişme yaklaşımı ve paradigmasının bir parçası olarak çalışmalarının merkezine insanı ve insan haklarını koyuyor. Bu anlamda, UNDP’nin bu alandaki reform sürecine güçlü bir bağlılığının olması tesadüf değildir.”

Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu, Ankara’da üçüncü kez düzenlendi. Artık sempozyum, Ombudsman kuruluşlarının daha etkin işleyişi için en iyi uygulamaların ve çıkarılan derslerin tartışıldığı, gerekli önerilerin yapıldığı ve farklı ülkeler arasında karşılıklı deneyimlerin ve bilgilerin paylaşıldığı eşsiz bir platform oldu.

Üçüncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu, UNDP Türkiye ortaklığıyla Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından geliştirilen “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenleniyor.

İletişim bilgileri
  • Seher Alacacı Kaygan, Sektör Yöneticisi - İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü, UNDP Türkiye, seher.alacaci@undp.org, Tel: +90 312 454 1167
  • Rabia Demirel, Uzman, Kamu Denetçiliği Kurumu, rabia.demirel@ombudsman.gov.tr, Tel: +90 312 465 22 00/1779
  • Nazife Ece, İletişim Asistanı, UNDP Türkiye, nazife.ece@undp.org, Tel: +90 312 454 1168

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global