Türkiye’de orman yangınlarının yaklaşık % 95’i insan kaynaklı

27.Ağu.2015

Ankara - Ormanlar sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına de destek oluyor.

Ormanlar Türkiye’nin yüz ölçümünün yüzde 28’ini oluşturuyor.

Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye’de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz Bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor.

Ormanlık alanlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar.

Yanan ormanların yeniden tesisi ve ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 95’i insan kaynaklı.

Tüm bunlara dikkat çekmek için Orman Genel Müdürlüğü tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteğiyle UNDP ile işbirliği içinde yürütülen Entegre Orman Yönetimi projesi kapsamında orman yangınları ile ilgili kısa filmler hazırlandı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global