Sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi inovasyon: UNDP’nin İnovasyon Merkezi Yıllık Değerlendirme Raporu’nu yayımladı

20.May.2015

Ankara- UNDP’nin İnovasyon Merkezi, uluslararası kalkınma ve UNDP için inovasyonun neden giderek önem kazandığını gösterdiği 2014 Yıllık Raporunu Mayıs ayında yayımladı. Raporda, UNDP’nin inovasyona bakış açısı tanımlanıyor, inovatif uygulamalar üzerinde duruluyor ve İnovasyon Merkezi’nin fonladığı 54 ülkedeki 49 girişimden bahsediliyor. 

UNDP, giderek karmaşıklaşan kalkınma sorunlarına çözüm bulunması için inovasyonun desteklenmesi ve artırılması için 2014’te İnovasyon Merkezi’ni kurdu. İnovasyon Merkezi, Danimarka Hükümeti’nin cömert katkıları ve UNDP’nin eş yatırım sağladığı ana kaynakları ile kuruldu. 

UNDP Başkanı Helen Clark, UNDP’nin inovasyonun artması için neden yatırım yaptığını şöyle anlatıyor: “Alışılagelmiş iş yapma yöntemlerini bozguna uğratmak, daha fazla etkin olma arayışında değişimi desteklemek ve bir şeyleri yaparken herkes için faydalı olabilecek yeni yöntemlerin tanımlanmasını sağlamak amacıyla inovasyona yatırım yapıyoruz.” 50 yıldan fazla bir süredir kalkınmada inovatif çözümler bulma konusunda denetimi olan UNDP, 2013 yılında “inovasyon uygulama ile olur” mottosuyla inovasyon çalışmalarına stratejik bir şekilde başladı. Şimdi, İnovasyon Merkezi ile UNDP yeni bir yaklaşımla kalkınma çözümlerinde inovasyonu teşvik ediyor. 

Kalkınma için inovasyon hesaplı risk almayı teşvik eder.

İnovasyon Merkezi, Batı Afrika’daki Ebola acil sağlık hizmetlerinden Bangladeş, Maldivler ve Papua Yeni Gine’de daha duyarlı hükümetler için vatandaşların geribildirim döngüsünün birlikte tasarlanmasına kadar pek çok konuda zorlu durumlarda çözüm üreten girişimleri fonladı. İnovasyon Merkezi’nin desteklediği ülkelerin yüzde 60’ından fazlasını Gelişmekte olan Küçük Ada Devletlerinden Güvenlik Konseyi Gündemi’nde yer alan durumlara kadar gelişmekte olan veya krizlerden etkilenmiş ülkeler oluşturuyor.

Programların tasarımında ve uygulanmasında yenilikçi yaklaşımlardan söz eden Helen Clark şunların altını çizdi: “Bugünün kalkınma problemleri karmaşık ve birbirleriyle bağlantılı. Biz değişken, belirsiz ve öngörülemez bir dünyada yaşıyoruz… Bu durum da bizi hizmet sunumunu ve insanların dâhil olmasını sağlamak amacıyla yeni teknolojileri ve medyayı kullanan kalkınma için yenilikçi yaklaşımlar uygulamaya itiyor.”

2014 Raporu, aynı zamanda İnovasyon Merkezi’nin 2015 yılındaki program destek çalışmalarında uygulayacağı ana dersleri de içeriyor. Bu dersler şöyle: Yeni girişimlerde başlangıç aşamasından itibaren ölçme metodunun izlenmesi, erişilmesi imkânsız alanlarda en kırılgan gruplarla birlikte çalışmaların tasarlanması; ‘Açık İnovasyon Zorluklarının’ kurumsal politikalarda daha çok ön plana çıkması.  

İnovasyon Merkezi Raporu, girişimci ortakların ve kalkınma zorluklarından etkilenen insanların çalışmalara dâhil olmasıyla UNDP’nin yeni nesil katalizör çözümleri bulabileceğini ve 2015 sonrası kalkınma gündeminin hedeflerine ulaşabileceğini belirtiyor. 

İnovasyon Merkezi hakkında daha fazla bilgiye http://undp.org/innovation internet sitesinden ulaşabilirsiniz ve Teamworks ile daha geniş bir uzman ağına bağlanabilirsiniz. Twitter’dan @UNDP_innovation hesabını takip ederek #inno4dev konuşmalarına dâhil olabilirsiniz. Sorularınız için innovator.support@undp.org. 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global