HIV ile yaşayan bireylerin haklarını savunmalarına yardımcı olacak özel rehber çıktı

23.Mar.2015

İstanbul - UNDP’nin İstanbul’daki Bölgesel Merkezi tarafından İngilizce ve Rusça olarak yayımlanan kullanımı kolay yeni el kitabı, HIV ile yaşayan bireylerin haklarına yenilikçi bir biçimde yaklaşıyor.

HIV ile yaşayan veya HIV riski taşıyan insanlar için en güncel kaynak olan kitap, hakların bilinmesi ve yetkililerin usulsüz davranışlarına tepki gösterilmesi konusunda pratik hukuk tavsiyelerini içeriyor. Hukukçu olmayanlar için yazılan kitap, risk altında yaşayan bireylerin hak ihlallerine karşı kendilerini daha iyi savunabilmeleri konusunda topluluk üyelerine, aktivistlere ve hizmet sağlayıcılara yardımcı olmayı hedefliyor.

Doğu Avrupa ve Orta Asya, tahminen 1,6 milyon insanın HIV ile yaşadığı ve yeni HIV enfeksiyonların hala artarak devam ettiği iki bölge. Bölgedeki pek çok ülke kâğıt üzerinde insan haklarını garanti etse de, pratikte bu tür yasal korumalar, hastalar nasıl yararlanacaklarını bilmedikleri sürece işe yaramayabiliyor.

El kitabı, Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın farklı ülkelerinden konuyla ilgili 15 aktivist ile yakın işbirliği içinde geliştirildi. Rus akran destek grubu ‘Becoming’ten Larisa Solovyeva da bunlardan biri. Solovyeva, ele aldıkları örneklerin, ülkelerinden gerçek yaşam tecrübelerine dayandığını belirtti.

Kitap, bölgedeki her bir ülke için hangi uluslararası insan hakları mekanizmalarının kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Kitap ayrıca gerektiğinde belli kanun maddelerine de atıfta bulunuyor.

“Haklarını Bil, Yasalarını Kullan” başlıklı kitabın vurguladıkları arasında, şu konularda adım adım yardım bilgisi de yer alıyor:

o   İstismarları anında belgeleme: Bu konudaki örnekler arasında fiziksel şiddet kanıtlarının nasıl saklanacağı ve failleri sorumlu tutmak için gereken tıbbi raporların nasıl alınacağı yer alıyor.

o   Stratejik ortaklıklar geliştirme: El Kitabı, akademi de dâhil olmak üzere çeşitli ortaklarla nasıl çalışılabileceğine dair bilgiler sunuyor. Kitap ayrıca, sosyal destek sözleşmeleri ya da vekâletname gibi önemli belgelerin oluşturulmasında yardımcı da oluyor.

o   Resmi şikâyette bulunma ve ihlalleri ilgili makamlara taşıma: Bu bölümde arabuluculuk mekanizması ve resmi şikâyet süreci arasındaki farklar ve hangisinin ne zaman kullanılacağı anlatılıyor.

o   Süreci takip etme ve cevap alma: El kitabı, ilgili makamların cevap vermemeleri halinde bu durumda karşı çıkmak ve verilmeyen gerekli bilgilere ulaşmak için başvurulabilecek çeşitli yasaları inceliyor.

o   Mahkemeye başvurma: Bu bölümde dava nasıl açılır, dava sırasında kişi kendini nasıl temsil eder ve gerektiğinde temyize nasıl başvurulur gibi konularda ipuçları veriliyor.

o   Uluslararası insan hakları süreçlerine başvurma: Bu bölümde çeşitli uluslararası insan hakları kurumlarının nasıl işlediği ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılıyor ve okuyucunun kendi durumuna en uygun seçeneği bulmasına yardım ediliyor.

El kitabında ayrıca, bireylerin kendilerini savunma çabalarına yardımcı olmak üzere kullanıma hazır pratik belgeler de bulunuyor.

El kitabı Avrupa Birliği ile birlikte finanse edilen “Doğu Avrupa’da HIV, Haklar ve Önleme, İyileştirme Bakım ve Desteğe Evrensel Erişim” isimli bölgesel projenin bir parçası olarak geliştirildi.

Kitaba katkıda bulunan Rusya ve Ukrayna’daki menZDRAV Vakfı’nın başkanı Dzmitry Filippau, “HIV pozitif tanısı konulan insanlar ve aileleri, çoğu kez ayrımcılık ve zulümle dolu bir dünyada yaşıyor. Bu el kitabı onlara haklarını ve saygınlıklarını geri vermek ve onları korumak için, umut ve özgüven yaratmak ve adaletin yerini bulması için hazırlanmış basit bir araç,” dedi.

>> El kitabı için lütfen tıklayın.

Rapor şu ülkeleri kapsıyor: Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna.

Daha fazla bilgi için:

Cherie Hart, UNDP İstanbul:  +90 535 626 8082 cherie.hart@undp.org

Boyan Konstantinov, UNDP İstanbul: +90 850 288 2203 boyan.konstantinov@undp.org

 

Sosyal Medyada Bölgesel Diyalog

@UNDPEurasia   #UNDPhivrights

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global