Ormanlar insanlar ve yeryüzü için sürdürülebilir kalkınma demek

20.Mar.2015

Fotoğraf: Eray Çağlayan

Ankara - BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, her yıl 21 Mart’ta kutlanan Uluslararası Orman Günü için yayımlanan açıklamasında, ‘Sürdürülebilir ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmek için, ormanlara yatırım yapmalıyız’ dedi.

Ormanlar ve ormanlar dışındaki ağaç türleri, tüm dünyada yaklaşık 1.6 milyar insan için yiyecek, yakıt, barınak ve gelir kaynağı anlamına geliyor.

Uluslararası Orman Günü, her tür orman ve ormanlar dışındaki ağaç türlerinin önemi ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Tatlı suların ¾’ü ormanlık alanlardan elde ediliyor. Ormanlar toprak kaymalarını ve erozyonu önlüyor. Ayrıca, özellikle Mangrov ormanları tsunamilerin neden olduğu yaşam kayıplarını ve hasarları azaltıyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ‘Bunlar gibi pek çok nedenden dolayı, ormanlar 2015 sonrası kalkınma gündeminin önemli bir parçası.

Ormanların, en önemli işlevlerinden biri ise iklime dirençli toplumlar inşa etmedeki rolleridir. İşte bu yüzden, sürdürülebilir kalkınma için harekete geçme zamanı olan 2015 yılında, Uluslararası Orman Günü’nün teması ‘İklim Değişikliği’ oldu,’ dedi.

Sağlıklı ormanları ayakta tutmak ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak birbirleriyle yakından ilişkilidir.

Karbon, okyanusların ardından en çok ormanlarda depolanır. Ormanların biyokütlelerinde, topraklarında ve ürünlerinde depoladıkları karbon, bu yüzyılın ilk yarısında hedeflenen karbon salımının yaklaşık yüzde 10’una eşit.

İnsan kaynaklı karbondioksit salımının yüzde 17’si ormanların tahrip edilmesi ve alan kullanımındaki değişiklikler nedeniyle oluyor.

Ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal değerine rağmen, dünya çapında ormansızlaştırma endişe verici bir oranda. Dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman tahrip ediliyor.

Ban Ki-moon, Uluslararası Orman Günü açıklamasında ‘Fakat bazı ümit verici gelişmeler de yaşanıyor. Geçtiğimiz yüzyılda, dünya çapındaki orman tahribi oranı yaklaşık yüzde 20 oranında azaldı. Bu eğilim, ormanların tahrip edilmesinin önüne geçebileceğimizi gösteriyor,’ dedi.

Ban Ki-moon açıklamasını şöyle sonlandırdı: ‘Sürdürülebilir ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmek için, ormanlara yatırım yapmalıyız. Bu üst düzey siyasi taahhütler, akıllı politikalar, etkin hukuki yaptırımlar, yenilikçi ortaklıklar ve fonlama gerektiriyor. Uluslararası Orman Günü olan bugünde, hepimiz için, ormansızlaştırmayı azaltmaya, sağlıklı ormanları ayakta tutmaya ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeye söz verelim.’

UNDP ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi

Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş. UNDP, 177 ülke ve bölgede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek veriyor.

Orman Genel Müdürlüğü ve UNDP, ormanların entegre yönetimi ve diğer sektörlerle ilişkisini kurarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma sürecine destek oluyor. Ormanlar sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, biyolojik çeşitlilik, gıda, barınma gibi ekosistem mal ve hizmetlerini sağlarken iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına de destek oluyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global