Türkiye’de ilk olan GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Mali Destek Programı başlıyor

23.Oca.2015

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik destek sağladığı GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Mali Destek Programı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi organik sektöründeki değer zinciri içerisinde tüm halkalara hitap edecek şekilde tasarlandı.

Mali destek programı ile bir yandan ürün bazlı bölgesel değer zinciri özelinde gelişmenin sağlanması hedeflenirken, diğer yandan hayata geçirilecek tekrarlanabilir ve ölçeklendirilebilir başarı hikâyeleri ve uygulamalar ile organik sektörünün tarım, gıda, tekstil ve turizm başta olmak üzere çeşitli ekonomik faaliyetlerinin Bölge sathında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda; programın, organik ürün üretimi ve işleme kapasitesinin arttırılmasına, bölgesel ürün çeşitliliğinin geliştirilmesine ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine, pazarlama ve markalaşma kabiliyetlerinin kazandırılmasına, örgütlenme ve kurumsallaşmanın desteklenmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın lansmanı ve işbirliği protokolü imza töreni, 24 Ocak 2015 tarihinde Gaziantep Valiliği’nde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla yapılacak. UNDP temsilcilerinin de katılacağı törende, Mali Destek Programı işbirliği protokolü GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bülent Özkan ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Hasan Maral tarafından imzalanacaktır.  

GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Mali Destek Programı’nın öncelikleri şöyledir:
-    Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi ve kurumsallaşmanın desteklenmesi,
-    Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması,
-    Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle, Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması.

Programın 2015 yılı bütçesi toplam, 4.500.000 TL olup, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’na tahsis edilen bütçe 2.250.000 TL’dir.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global