Kalkınma iklimle birlikte başlıyor

12.Oca.2015

Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerinin yer alacağı iki yıllık raporun hazırlanmasını destekleyecek proje, 13 Ocak’ta Ankara’da başlatılıyor.

“Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Sunulacak İlk İki Yıllık Raporun Hazırlanmasına Destek” projesi başlıyor. Projenin açılış toplantısı, 13 Ocak 2015 Salı Günü saat 10:30’da Demonti Otel’de düzenlenecek.

İklim Değişikliği İki Yıllık Raporu projesi, ilk iki yıllık raporun hazırlanmasını destekleyerek BMİDÇS altındaki yükümlülüklerini uygulaması için Türkiye’ye yardımcı olmayı amaçlıyor.

İklim Değişikliği İki Yıllık Raporu projesinin yürütücü kuruluşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve uygulayıcı kuruluşu ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıdır (UNDP). Proje Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse ediliyor ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projenin uygulanmasını ayni katkıyla destekliyor.

İlk iki yıllık raporun hazırlanması, teknik raporlama için ulusal kapasitelerin güçlendirilmesini, pek çok  ‘Ulusal Programlara Uygun Azaltım Eylemi’ (NAMA) hazırlıklarına başlanmasını ve Ölçme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) ve sektörel değerlendirme alanlarında ulusal kapasitenin geliştirilmesini iki yıllık rapor kılavuzlarına uyumlu bir şekilde sağlayacak.

Neden iki yıllık rapor hazırlanıyor?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 2/CP.17 no.lu kararının maddeleri doğrultusunda, gelişmiş ülkelerin iki yıllık raporlarını, Ulusal Bildirime ek olarak ya da ayrı bir rapor halinde Sekreterya’ya sunmaları isteniyor.

BMİDÇS 19/CP.18 no.lu kararı kapsamında, BMİDÇS 2/CP.17 no.lu kararı doğrultusunda gelişmiş ülke taraflarının iki yıllık raporların hazırlanmasına ilişkin kılavuzu kullanacakları ve kılavuzda geçen tüm bilgileri raporları kapsamında sağlayacakları kaydedilmiş ve “Gelişmiş Ülke Taraflarına yönelik BMİDÇS İki Yıllık Raporlama Kılavuzu” bağlamında Ortak Tablo Formatı (CTF) kabul edilmiştir.  

Sözleşmenin Ek I’inde bulunan tarafların iki yıllık rapor ile Sözleşme Sekretaryasına rapor etmesi beklenen konular arasında i) Sera gazı salımı ve eğilimlerine ilişkin bilgi, ii) sayısallaştırılmış salım azaltım hedefi, iii) sayısallaştırılmış salım azaltım hedefine yönelik ilerleme: azaltım eylemleri ve etkilerine ilişkin bilgi, iv) ‘Önlemler gözetilen’ (‘with measures’), ‘önlemler gözetilmeyen’ (‘without measures’) ve ‘ilâve önlemler gözetilen’ (‘with additional measures’) senaryolar kapsamında projeksiyonlar ve v) gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme desteklerine ilişkin bilgi yer alıyor.

 

“Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Sunulacak ilk İki Yıllık Raporun Hazırlanmasına Destek” projesi açılış toplantısı

Tarih: 13 Ocak 2015

Saat: 10.30

Yer: Demonti Otel, Kavaklıdere, Çankaya Ankara

İletişim Bilgileri

Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz*:

Gözde Ata, Proje Yöneticisi, UNDP Türkiye

Tel: +90 312 586 3290 / +90 312 454 1123 E-mail: gozde.ata@undp.org   

Nazife Ece, İletişim Asistanı, UNDP Türkiye

Tel: +90 531 373 35 31 E-mail: nazife.ece@undp.org

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global