Türkiye ormanları küresel sorunlara çözüm getirecek

17.Eyl.2014

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi uygulayıcılığında Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) desteğiyle yürütülen ve kısa adı Entegre Orman Yönetimi olan “Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi” Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nurettin Akman’ın katılımı ile Ankara’da kamuoyuna tanıtıldı.

Ankara - Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Türkiye’nin doğal kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için yürüttükleri faaliyetler kapsamında ormanlık alanların son 10 yılda 900 bin hektar artırıldığını söyleyen Dr. Akman, proje ile küresel sorunlara oluşturulacak çözümlerin pilot uygulamalar ile geliştirilip diğer ülkeler ile de paylaşılacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Mukim Temsilcisi adına açıklama yapan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Sayın Matilda Dimovska ise projenin, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili konuların orman yönetimine nasıl dahil edileceğine yönelik ve dünyanın çözüm bulmaya çalıştığı temel konulardan biri olan sürdürülebilirlik konusunda birçok fırsat yarattığını belirtti. Dimovska; “Rio +20’de ormanların sürdürülebilir kalkınma ile ilgili sorunların çözümünde önemli rolü olduğunun altı çizildi. 2015 sonrası için beleirlenmeye çalışılan ve henüz taslak olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında; ormanların korunması, restore edilmesi, karasal ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşmeyle mücadele edilmesi, arazi bozulumunun durudurulması ve tersine çevrilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması yer alıyor” dedi.

Ormanların Yönetiminde Entegre Yönetim Anlayışı Teşvik Edilecek

Proje ile; Akdeniz orman bölgesindeki yüksek koruma değerine sahip ormanların çok yönlü faydalarını göstermek, bu alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve karbon depolamasını sağlamak, bunun için Türkiye’de ormanların yönetiminde entegre yönetim anlayışının uygulanmasını teşvik etmek amaçlanıyor.

Pilot olarak seçilen 5 Orman İşletme Müdürlüğü'nde uygulanacak

Proje kapsamında Akdeniz bölgesinin ekolojik ve sosyo-ekonomik özelliklerini temsil eden beş orman işletme müdürlüğünde entegre yangın ve böcekle mücadele faaliyetleri, rehabilitasyon ve plantasyon çalışmaları, orman köylülerine gelir getirici faaliyetler, orman ekosistemindeki tür ve habitat koruma alanlarının belirlenip güçlendirilmesi faaliyetleri pilot olarak uygulanacak. Pilot çalışmalar, geliştirilerek veri bankaları ve eğitim çalışmaları ile ulusal ölçekte yaygınlaştırılırken, yapılacak uluslararası işbirlikleri ile yeni bölgesel projelerin geliştirilmesine de destek olacak.

Proje 5 yıl sürecek

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 7 milyon 120 bin dolarlık bir hibe ile desteklenen proje beş yıl sürecek. Projenin uygulama süresinde birçok bilimsel ve teknik çalışmanın yanı sıra doğrudan uygulama yapılarak Türkiye ormanlarının tuttuğu karbon yutaklarının kapasitesi güçlendirilirken aynı zamanda barındırdığı biyolojik çeşitliliği koruyan ve sağladığı sosyal ve ekonomik faydayı da geliştiren yöntemler geliştirilecek.

Proje kapsamında orman köylüsüne destek sağlanacak

Projenin pilot uygulamalarının yapılacağı orman işletme müdürlükleri Köyceğiz, Gazipaşa, Gülnar, Pos ve Andırın olarak belirlendi. Bu alanlarda yaşayan 1.100 orman köylüsüne güneş enerjisiyle su ısıtma ve ev ısınma desteği de sağlanacak. Bu pilot alanlardaki tıbbi ve aromatik bitkilerin yerel ekonomiye kazandırılması için yapılacak çalışmalara ekoturizm planları da destek verecek.

GEF en büyük hibeyi Orman Genel Müdürlüğü'ne yaptı

Orman Genel Müdürlüğü’nün 19,4 milyon dolar ile destek verdiği projenin toplam bütçesi 28,5 milyon dolar olarak belirtildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulanacak projenin sahibi olan Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Sayın İsmail Üzmez, “Genel Müdürlüğümüzün başarılı ulusal ve bölgesel çalışmaları Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından da takdir edilmiş, tüm dünyaya örnek oluşturabilmesi gayesiyle GEF en büyük hibe miktarını Genel Müdürlüğümüze vermiştir” dedi.

Doğa Koruma Merkezi Vakfı, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Orman Kooperatifleri Merkez Birliği ve GoldStandard Vakfı projenin paydaşları olarak 2018 yılında bitirilmesi planlanan projenin uygulanmasına destek verecek.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global