Ortak Basın Açıklaması*

              

Türk Hükümeti ve UNDP yoksullukla ve eşitsizliklerle küresel mücadele için işbirliklerini ilerletiyor

06 Şub 2014

Türk Hükümeti’nden ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) üst düzey yetkililer, küresel stratejik ortaklıklarını ilerletmek için 6 Şubat’ta Ankara’da bir araya geldi. 2011 yılından beri devam eden küresel stratejik ortaklık ile yönetişim, insan hakları, eşitlik, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma gibi tüm dünyanın karşılaştığı önemli kalkınma meselelerine ortak çözüm bulunması amaçlanıyor.

Ankara - UNDP ve Türkiye arasındaki küresel ortaklık, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve UNDP Başkanı Helen Clark tarafından resmi olarak 2011’de başlatılmıştı. Bu küresel ortaklık kapsamında Türk Hükümeti ve UNDP, ülkelerin karşılaştığı en önemli kalkınma zorluklarına çözüm bulunması için ortak çalışmalarını ilerletti ve bu meseleleri gelecek kalkınma gündeminin ön plana çıkan konuları arasına konumlandırdı.

En Az Gelişmiş Ülkeler’de (EAGÜ) yaşayan kişilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesinin hem UNDP hem de Türk Hükümeti için öncelikli bir konu olduğu 6 Şubat’ta yapılan istişarelerde teyit edildi. Türk Hükümeti’nin EAGÜ’ler konusundaki çalışma taahhüdü ve UNDP’nin tüm dünyada 166’dan fazla ülkedeki varlığı ve deneyimi göz önüne alınarak 2014 yılında atılacak işbirliği adımları için somut fırsatlar belirlendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve UNDP, EAGÜ’ler konusunda işbirliğinin artırılması için bazı çalışma alanları belirledi. Bu alanlar arasında EAGÜ’lerin kalkınmasında, özellikle tarım ticaretinde ve turizmde, özel sektörün rolünün artırılması ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin desteklenmesi için olası girişimlerin belirlenmesi de yer alacak.

Yapılan istişarelerde, yeni bir 2015 sonrası kalkınma gündeminin şekillenmesi ve tanımlanması için devam eden küresel çabalara katkıda bulunma konusunda verilen ortak taahhüt yeniden teyit edildi. Türk Hükümeti ve UNDP, küresel kalkınma gündeminin kalkınma diyaloglarında yer alması için ortak çabalarına devam edecek. Türk Hükümeti, UNDP ve BM Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) işbirliğinde, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin katıldığı bölgesel istişare toplantısını geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul’da düzenlemişti. Bu istişarelere 40 ülkeden, 350’den fazla hükümet, sivil toplum, akademi ve özel sektör temsilcisi katıldı. Bu diyalogla bölge insanları yönetişim, insan hakları, sosyal kapsayıcılık, hukukun üstünlüğü ve diğer önemli hedeflere öncelik verdi. Bu öncelikler, Türk Hükümeti ve UNDP’nin 2014 yılında küresel kalkınma gündemi için yapacağı ortak çalışmaların da temelini oluşturacak.

UNDP ve Türkiye’nin ortaklığı, afet riski azaltımı ve afete müdahale gibi konularda Güney-Güney işbirliğini ilerletmek için ortak çabaların artırılmasını da sağlayacak. Ortaklık aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin başlattığı ‘Herkes için Sürdürülebilir Enerji’ kampanyasına yakın bir zamanda katılımını teyit eden Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarını da destekleyecek. BM Genel Sekreteri’nin ‘Herkes için Sürdürülebilir Enerji’ kampanyası enerji, yoksulluk, eşitsizlik ve dışlanma konuları arasındaki ilişkilere dikkat çekiyor ve Türk hükümeti, Mayıs 2014’te İstanbul’da Sürdürülebilir Enerji ve Özel Sektör konulu uluslararası bir konferans düzenleyecek.

Küresel stratejik ortaklık, Türkiye’nin ve diğer gelişen ekonomilerin küresel kalkınma konularını şekillendirmesi ve bu konulara katkı sağlamasındaki yükselen rolünü ve sorumluluğunu teyit ediyor. Bu anlamda, Türk hükümeti ve UNDP, 19-20 Haziran’da İstanbul’da “Uluslararası Kalkınma İşbirliği: Eğilimler ve Yükselen Fırsatlar – Yeni Aktörlerin Bakış Açıları’ konulu üst düzey bir uluslararası konferans düzenleyecek. Bu konferansa tüm dünyadan yükselen ve geleneksel donör ülkelerinin üst düzey temsilcileri katılacak.

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve UNDP'nin ortak basın açıklamasıdır. Orijinal İngilizce basın bülteninin Türkçe çevrisi UNDP Türkiye tarafından yapılmıştır.