BM Raporu’na göre insanlar için öncelikli konular “Eğitim, Sağlık, Dürüst ve Duyarlı Devlet ve İstihdam”

10.Eyl.2013

BM, tüm ülkelerden insanların taleplerini yansıtan etkileşimli bir dünya haritası hazırladı. 

New York – BM Genel Sekreteri Ban-Ki-moon “Bir Milyon Ses: İstediğimiz Dünya” isimli yeni bir rapor açıkladı. Rapor, 2015 sonrası kalkınma gündeminin önceliklerinin belirlenmesi için Ağustos 2012’den beri devam eden ve BM üyesi 193 ülkeden 1.3 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve anket sonuçlarını özetliyor.
 
İstişare ve anket sonuçlarına göre insanlar, sosyal ve ekonomik kalkınma için, devletlerinden ve uluslararası toplumdan barış ve güvenlik sınırları içinde çözümler üretilmesini istiyor. Dünya liderlerinden aşağıdaki konulara öncelik vermeleri talep ediliyor:

  • Dünyada herkesin su, gıda, sağlık hizmetleri ve kaliteli eğitime erişiminin sağlanması için Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin nihayete erdirilmesi,
  • Dünya kaynaklarının yönetimi, iş olanaklarının arttırılması, güvenlik ve şiddetsiz bir toplum,
  • Sosyal hizmetlere erişim, politik sürece katılım ve iş fırsatları açısından eşitsizliklerin ortadan kaldırılması,

Özetle daha iyi eğitim olanakları, gelişmiş sağlık hizmetleri, dürüst ve duyarlı devlet ve istihdam, dünyadaki tüm insanlar için öncelikli konular arasında.  
 
Gıda güvenliği, suya erişim ve yönetişim üzerine gerçekleşen yüz yüze toplantılar ve sayıları 11’i bulan istişareler ile 88 ülkeden 300 binden fazla birey bu sürece dâhil oldu. Bunun yanı sıra konusunda uzman kişileri bir araya getiren WorldWeWant2015 platformu üzerinden çevrimiçi tartışmalar gerçekleşti. Ayrıca, yaklaşık 1 milyar kişi, farklı dijital yollar ile Benim Dünyam anketine katıldı.
 
Benim Dünyam anketine en çok katılım Hindistan, Kamerun, Tayland, Filipinler, Ruanda, ABD, İngiltere, Brezilya ve Endonezya’dan oldu. Bunların yarısını 30 yaş altı katılımcılar oluşturdu.
 
Etkileşimli Harita

 
Genel Sekreter Ban Ki-moon, Benim Dünyam anketinin sonuçlarını gösteren etkileşimli dünya haritasını da tanıttı. Harita, anket sonuçlarını ülke, bölge, cinsiyet, eğitim seviyesi veya yaş bazında kategorize etmeye olanak sağlıyor.
 
İstişareleri gerçekleştiren BM ekipleri, görüşülen kişilerin özellikle kadınlar, gençler ve engelliler gibi genellikle toplumdan dışlanmış kişiler olmasına dikkat etti. Araştırmacılar Peru’dan, Ruanda’ya birçok yerde köylere giderek internet ve cep telefonuna erişimi olmayan insanlara bu sürece dâhil olma fırsatı tanıdı.
 
Raporun bulguları, 23 Eylül 2013’de New York’ta düzenlenecek BM 68. Genel Kurulu’nda sunulacak. İstişare ve anket çalışmaları, BKH‘nin devamı sayılan 2015 sonrası kalkınma gündeminin önceliklerinin belirlenmesinde tüm dünyadan insanların sesine kulak verilebilmesi için, 2015 yılının sonuna kadar devam edecek.
 
 
Rapora erişim için: http://www.worldwewant2015.org/millionvoices
 
Twitter etiketi: #amillionvoices
 
Medya Sorumluları:
 
Stanislav Saling; UNDP, stanislav.saling@undp.org, Tel: +1 646 781 4077, +1 917 346 1955;
Kate Donovan, UNICEF, kdonovan@unicef.org, + 1 212 326 7452, + 1 917 378 2128
Sharon Grobeisen, UN Women, sharon.grobeisen@unwomen.org, Tel: +1 646 781 4753
 
UN Development Operations Coordination Office  
One UN Plaza, DC1-1600, New York, NY 10017 USA
Telefon:  (212) 906 5500  
Faks: (212) 906 3609
www.undg.org

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global