Mardin bölgesi bilgi paylaşım platformu toplanıyor

31.May.2013

Mardin-Batman-Siirt-Şırnak bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve UNDP Türkiye ortaklığında 1 Haziran’da Mardin Erdoba Elegance Otel’de yapılacak.
 

Toplantı, yerel ve ulusal düzeyde duyarlılığı arttırmayı ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyor.

“Daha Eşit ve Adil bir Dünya için Yanımda Ol” teması altında 25 Kasım 2011’de TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in açılışını yaptığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası” kapsamında bu toplantı düzenleniyor.

Türkiye ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülen “Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı” kapsamında kampanya başlatılmıştı.

Toplantı 1 Haziran’da saat 11.00’de Mardin Erdoba Elegance Otel’de başlayacak.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası Mardin, Batman, Siirt, Şırnak Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu”na İçişleri Bakanı Muammer Güler, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül, Komisyon üye milletvekilleri, il milletvekilleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Batman Valisi Yılmaz Arslan, Siirt Valisi Ahmet Aydın, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, İllerin Belediye Başkanları, UNDP Demokratik Yönetişim Program Müdürü Dr Leyla Şen, Dicle Kalkınma Ajansı, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenler katılacak.

Platformda, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak bölgesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumu, ihtiyaçları ve yapılan çalışmaları sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile tartışılacak. Bu anlamda platform önemli bir fırsat sunuyor.

Toplantı sabah ve öğleden sonra oturumları olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak ve konuşmaları takiben kampanya stratejisi ve faaliyetlerinin tanıtımı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı tarafından yapılacak.

Öğleden sonraki oturumda yapılacak tartışmalar ve değerlendirmeler, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması çalışmalarına ışık tutacak ve farklı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Böylece toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin algı ve farkındalık düzeyinin belirlenmesi ve kampanya faaliyetlerine girdi sağlanması amaçlanıyor.

İstanbul Bölgesi ile başlayan, Bursa-Eskişehir-Bilecik bölgesi ve Balıkesir-Çanakkale bölgesi, Tokat-Çorum-Amasya-Samsun bölgesi, Gümüşhane-Giresun-Trabzon-Artvin-Ordu bölgesi ve Malatya-Elazığ-Tunceli-Bingöl bölgesi ile devam eden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı” kampanyası Bölge Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformları Haziran ayında Adana-Mersin bölgesinde devam edecek.

Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformunu Organize Eden Kuruluşlar:

- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
- UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)

Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformunu Tarihi / Yeri: 1 Haziran 2013, Mardin, Erdoba Elegance Otel


TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI
DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

MARDİN, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK BÖLGESİ BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PLATFORMU

1 Haziran 2013

Erdoba Elegance Otel, MARDİN

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Ortak Programı

1 Haziran Cumartesi

10:00  Valilik Ziyareti
       
11:00-11:45 Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları

Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY  Mardin Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
Dr. Leyla ŞEN    UNDP Demokratik Yönetişim Program Müdürü
Yılmaz ARSLAN Batman Valisi
Ahmet AYDIN   Siirt Valisi
Vahdettin ÖZKAN   Şırnak Valisi
Aşkın ASAN    Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı
Azize Sibel GÖNÜL  TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı
Ahmet CENGİZ Mardin Valisi
Muammer GÜLER İçişleri Bakanı

11:45-12:00 Çay & Kahve Arası

12:00-13:00 Valiliklerin Konuyla İlgili Sunumları (4 Valilik)

Tabip GÜLBAY   Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Kolaylaştırıcı: Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY, Mardin Milletvekili TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi  

13:00-14:00  Öğle Yemeği

14:00-15:30  Tartışmalar

Kolaylaştırıcı:  Azize Sibel GÖNÜL, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

- Toplumsal cinsiyet eşitliğinden ne anlıyoruz? Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’da hizmet sunumu yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

- Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak bölgesi özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik karşılaşılan engeller ve fırsatlar nelerdir?

- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki etkin koordinasyon ve bilgi akışının güçlendirilmesine ilişkin ne gibi adımlar atılmalıdır?

 
15:30-16:00   İyi Proje Örnekleri ve Kapanış

- Kadına Yönelik Uygulamalı Projelerde İyi Örnekler

Contact information

Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformunu Hakkında Detaylı Bilgi İçin:

Dr. Leyla Şen
Demokratik Yönetişim Program Müdürü
UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 11 19
E-mail: leyla.sen@undp.org

Seher Alacacı
Demokratik Yönetişim Program Sorumlusu
Tel: 0312 454 11 67
E-mail: seher.alacaci@undp.org

Neşe Çakır
Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi
Ortak Programı Yöneticisi
UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 10 57
E-mail: nese.cakir@undp.org

Hediye Nur Hasırcı
Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi
Ortak Program Sorumlusu
UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 11 34
E-mail: hediyenur.hasirci@undp.org

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global