Adana-Mersin bölgesi bilgi paylaşım platformu toplanıyor

31.May.2013

Adana-Mersin Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve UNDP Türkiye ortaklığında 3 Haziran’da Adana Seyhan Otel’de yapılacak.

Toplantı, yerel ve ulusal düzeyde duyarlılığı arttırmayı ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyor.

“Daha Eşit ve Adil bir Dünya için Yanımda Ol” teması altında 25 Kasım 2011’de TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in açılışını yaptığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası” kapsamında bu toplantı düzenleniyor.

Türkiye ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülen “Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı” kapsamında kampanya başlatılmıştı.

Toplantı 3 Haziran’da saat 10.00’da Adana Seyhan Otel’de başlayacak.

Platformda, Adana-Mersin bölgesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumu, ihtiyaçları ve yapılan çalışmaları sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile tartışılacak. Bu anlamda platform önemli bir fırsat sunuyor.

Toplantı sabah ve öğleden sonra oturumları olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak ve konuşmaları takiben kampanya stratejisi ve faaliyetlerinin tanıtımı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı tarafından yapılacak.

Öğleden sonraki oturumda yapılacak tartışmalar ve değerlendirmeler, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması çalışmalarına ışık tutacak ve farklı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Böylece toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin algı ve farkındalık düzeyinin belirlenmesi ve kampanya faaliyetlerine girdi sağlanması amaçlanıyor.

İstanbul Bölgesi ile başlayan, Bursa-Eskişehir-Bilecik bölgesi ve Balıkesir-Çanakkale bölgesi, Tokat-Çorum-Amasya-Samsun bölgesi, Gümüşhane-Giresun-Trabzon-Artvin-Ordu bölgesi ve Malatya-Elazığ-Tunceli-Bingöl bölgesi ve Mardin-Batman-Siirt-Şırnak bölgesi ile devam eden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı” kampanyası Bölge Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformları Haziran ayında Adana-Mersin bölgesi ile tamamlanacak.

Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformunu Organize Eden Kuruluşlar:

• TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
• UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformunu Tarihi /

YERİ: 3 Haziran 2013, Adana, Seyhan Otel

 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI
DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OLADANA, MERSİN BÖLGESİ BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PLATFORMU
3 Haziran 2013
Seyhan Otel, ADANA


Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik
Ortamın Desteklenmesi Ortak Programı

3 Haziran Pazartesi

9:30-10:00  Valilik Ziyareti
        
10:00-10:15 Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası Tanıtım Filmi Gösterimi

10:15-11:00 Açılış Konuşmaları

Fatoş GÜRKAN  Adana Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi   
Hasan Basri GÜZELOĞLU  Mersin Valisi
Aşkın ASAN    Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı      
Azize Sibel GÖNÜL  TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı
Hüseyin Avni COŞ Adana Valisi

11:00-11:15 Çay & Kahve Arası

11:15-12:15 Valiliklerin Konuyla İlgili Sunumları (2 Valilik)

Kolaylaştırıcı: Fatoş GÜRKAN, Adana Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi

12:15-13:30  Öğle Yemeği

13:30-15:00  Tartışmalar

Kolaylaştırıcı:  Azize Sibel GÖNÜL, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

- Toplumsal cinsiyet eşitliğinden ne anlıyoruz? Adana ve Mersin’de hizmet sunumu yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

- Adana ve Mersin bölgesi özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik karşılaşılan engeller ve fırsatlar nelerdir?

- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki etkin koordinasyon ve bilgi akışının güçlendirilmesine ilişkin ne gibi adımlar atılmalıdır?

15:00-15:30   İyi Proje Örnekleri ve Kapanış

- Kadına Yönelik Uygulamalı Projelerde İyi Örnekler.

Contact information

Dr. Leyla Şen
Demokratik Yönetişim Program Müdürü
UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 11 19
E-mail: leyla.sen@undp.org

Seher Alacacı
Demokratik Yönetişim Program Sorumlusu
Tel: 0312 454 11 67
E-mail: seher.alacaci@undp.org

Neşe Çakır
Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı Yöneticisi
UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 10 57
E-mail: nese.cakir@undp.org

Hediye Nur Hasırcı
Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi 
Ortak Program Sorumlusu

UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 11 34
E-mail: hediyenur.hasirci@undp.org
 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global