Tokat, Amasya, Çorum, Samsun: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası: Daha eşit ve adil bir dünya için yanımda ol

23.May.2012

Ankara – Tokat, Çorum, Amasya, Samsun Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve UNDP Türkiye ortaklığında 25 Mayıs 2012, Cuma günü Tokat Grand Ballıca Otel’de gerçekleştirilecek.

“Daha Eşit ve Adil bir Dünya için Yanımda Ol” teması altında 25 Kasım 2011’de TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in açılışını yaptığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası” kapsamında yerel ve ulusal düzeyde duyarlılığı arttırma ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki deneyimlerin paylaşılması amacıyla Tokat, Çorum, Amasya, Samsun Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve UNDP Türkiye ortaklığında 25 Mayıs 2012 Cuma günü Tokat, Grand Ballıca Otel’de gerçekleştirilecek.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası Tokat, Çorum, Amasya, Samsun Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu” TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül, Komisyon üye milletvekilleri, il milletvekilleri, Tokat Valisi Şerif Yılmaz, Tokat Belediye Başkanı Doç. Dr. Adnan Çiçek, UNDP Demokratik Yönetişim Program Müdürü Dr. Leyla Şen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenlerin de katılımıyla 25 Mayıs 2012 saat 09:00’da Tokat Grand Ballıca Otel’de başlayacak.

Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu söz konusu Kampanyanın yerel ve bölgesel düzeyde tanıtımı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin toplum ve ilgili kuruluşlar nezdinde farkındalığın arttırılması amacıyla, UNDP Türkiye ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülen “Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı” kapsamında düzenlenecektir.

İzlenecek strateji ve gerçekleştirilecek olan faaliyetler dahil “Daha Eşit ve Adil Bir Dünya İçin Yanımda Ol” temalı kampanyanın tanıtımına katkı sağlayacak olan Platform, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun Bölgesi özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılan çalışmaların sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla tartışılması açısından da önemli bir fırsat olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda, Platform sabah ve öğleden sonra oturumları olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşacak ve konuşmaları takiben kampanya stratejisi ve faaliyetlerinin tanıtımı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı tarafından yapılacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin algı ve farkındalık düzeyinin belirlenmesi ve Kampanya faaliyetlerine girdi sağlaması amacıyla öğleden sonra oturumunda tartışmalar ve değerlendirme ile Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmasının bu konudaki çalışmalarına ışık tutarak farklı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

İstanbul Bölgesi, Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi ve Balıkesir Çanakkale Bölgesi ile başlayan, Tokat Amasya Çorum Samsun Bölgesi ile devam eden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası Bölge Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformları 12 alt- bölge esasına göre düzenlenecek olup Haziran ayında Ağrı ve Gümüşhane bölgelerinde devam edecektir.

Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformunu Organize Eden Kuruluşlar:

• TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
• UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformunu Tarihi / YERİ: 25 Mayıs 2012, Tokat, Grand Ballıca Otel

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI
DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOKAT, AMASYA, ÇORUM, SAMSUN BÖLGESİ BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PLATFORMU
25 Mayıs 2012
Grand Ballıca Otel, TOKAT

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik
Ortamın Desteklenmesi Ortak Programı

25 Mayıs 2012, Cuma


09:00  Tokat-Amasya- Çorum ve Samsun Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Platformu Açılışı

09:30-10:00 Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası Tanıtım Filmi Gösterimi

10:00  Konuşmalar

Dilek YÜKSEL, Tokat Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği            
                           Komisyon Üyesi

Dr. Leyla ŞEN, Demokratik Yönetişim Program Müdürü, UNDP


Doç. Dr. Adnan ÇİÇEK, Tokat Belediye Başkanı

Diğer İl Valileri
                      
Şerif YILMAZ, Tokat Valisi

Azize Sibel GÖNÜL , TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

11:00-11:15 Çay & Kahve Arası

11:15-12:15  Valiliklerin Konuyla İlgili Sunumları


12:15-13:30  Öğle Yemeği

13:30-15:30  Tartışmalar

Kolaylaştırıcı:  Azize Sibel Gönül, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği    
Komisyonu Başkanı
 
- Toplumsal cinsiyet eşitliğinden ne anlıyoruz? Tokat, Amasya,Çorum ve Samsun’da hizmet sunumu yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

-  Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun Bölgesi özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşmasına yönelik karşılaşılan engeller ve fırsatlar nelerdir?

- TBMM Kadın Erkek Fırsat eşitliği Komisyonu ile yerelde toplumsal cinsiyet  eşitliği alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki etkin koordinasyon ve bilgi akışının güçlendirilmesine ilişkin ne gibi adımlar atılmalıdır?


15:30 -15:45 Kapanış ve Değerlendirme

Prof. Dr. Ayşe Ayata, Bilimsel Komite Üyesi, ODTÜ

Azize Sibel Gönül, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global