Balıkesir, Çanakkale: Toplumsal cinsiyet eşitliğinde geri sayım başladı kampanyası "Daha eşit ve adil bir dünya için yanımda ol"

14.May.2012

Balıkesir, Çanakkale Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve UNDP Türkiye ortaklığında 18 Mayıs 2012, Cuma günü Balıkesir Basri Otel’de gerçekleştirilecek.

Ankara – “Daha Eşit ve Adil bir Dünya için Yanımda Ol” teması altında 25 Kasım 2011’de TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in açılışını yaptığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası” kapsamında yerel ve ulusal düzeyde duyarlılığı arttırma ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki deneyimlerin paylaşılması amacıyla Balıkesir, Çanakkale Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve UNDP Türkiye ortaklığında 18 Mayıs 2012 Cuma günü Balıkesir, Basri Otel’de gerçekleştirilecek.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası Balıkesir, Çanakkale Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu” TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül, Komisyon üye milletvekilleri, il milletvekilleri, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, UNDP Demokratik Yönetişim Program Müdürü Dr Leyla Şen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenlerin de katılımıyla 18 Mayıs 2012 saat 09:00’da Balıkesir Basri Otel’de başlayacak.

Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformu söz konusu Kampanyanın yerel ve bölgesel düzeyde tanıtımı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin toplum ve ilgili kuruluşlar nezdinde farkındalığın arttırılması amacıyla, UNDP Türkiye ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülen “Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı” kapsamında düzenlenecektir.

İzlenecek strateji ve gerçekleştirilecek olan faaliyetler dahil “Daha Eşit ve Adil Bir Dünya İçin Yanımda Ol” temalı kampanyanın tanıtımına katkı sağlayacak olan Platform, Balıkesir, Çanakkale Bölgesi özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılan çalışmaların sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla tartışılması açısından da önemli bir fırsat olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda, Platform sabah ve öğleden sonra oturumları olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşacak ve konuşmaları takiben kampanya stratejisi ve faaliyetlerinin tanıtımı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı tarafından yapılacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin algı ve farkındalık düzeyinin belirlenmesi ve Kampanya faaliyetlerine girdi sağlaması amacıyla öğleden sonra oturumunda tartışmalar ve değerlendirme ile Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmasının bu konudaki çalışmalarına ışık tutarak farklı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

İstanbul Bölgesi ile başlayan, Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi ve Balıkesir Çanakkale Bölgesi ile devam eden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası Bölge Bilgi ve Deneyim Paylaşım Platformları 12 alt- bölge esasına göre düzenlenecek olup Mayıs ayında Tokat’da (Çorum, Amasya, Samsun) devam edecektir.

 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI
DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

BALIKESİR, ÇANAKKALE BÖLGESİ BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PLATFORMU
18 Mayıs 2012
Basri Otel, BALIKESİR

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik
Ortamın Desteklenmesi Ortak Programı

18 Mayıs 2012, Cuma

09:00  Balıkesir-Çanakkale Bölgesi Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Platformu Açılışı

09:00-09:30 Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Geri Sayım Başladı Kampanyası Tanıtım Filmi Gösterimi

09:30-11:00 Konuşmalar

Ayşe Nedret Akova, Balıkesir Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi

Dr. Leyla Şen, UNDP Türkiye Demokratik Yönetişim Program Müdürü

Zeynep Göknil Şanal, Sosyal Statü Daire Başkanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İsmail Ok, Balıkesir Belediye Başkanı
    
Yılmaz Arslan, Balıkesir Valisi 
  
Azize Sibel Gönül, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

11:00-11:15 Çay & Kahve Arası

11:15-12:15  Valiliklerin Konuyla İlgili Sunumları

Kolaylaştırıcı: Ayşe Nedret Akova, Balıkesir Milletvekili TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
  
Mustafa Gündoğan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

12:15-13:30  Öğle Yemeği

13:30-15:30  Tartışmalar

Kolaylaştırıcı:  Azize Sibel Gönül, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği   
Komisyonu Başkanı
 
Zeynep Göknil Şanal, Sosyal Statü Daire Başkanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

- Toplumsal cinsiyet eşitliğinden ne anlıyoruz? Balıkesir ve Çanakkale’de hizmet sunumu yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

- Balıkesir ve Çanakkale bölgesi özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik karşılaşılan engeller ve fırsatlar nelerdir?

- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki etkin koordinasyon ve bilgi akışının güçlendirilmesine ilişkin ne gibi adımlar atılmalıdır?

15:30 -15:45 Kapanış ve Değerlendirme

Prof. Dr. Ayşe Saktanber, Bilimsel Komite Üyesi, Sosyoloji Bölüm Başkanı, ODTÜ

Azize Sibel Gönül, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global