TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğiticilerin eğitimi başladı

01.Haz.2014

Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan, her sektörde ve her ölçekte işletmeye uygulanabilecek, diğer yönetim sistemleri ile de entegre edilebilecek, yönetim sistemi “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” konusunda yapılan eğitici eğitimi Ankara’da başladı.

Yeni Ufuklar - “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğiticilerin Eğitimi” programına Türkiye’nin farklı bölgelerinden özel sektör, üniversiteler, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri ve STK’lardan yaklaşık 30 kişi katıldı.

Eğitim, 5 Mayıs’ta Ankara’da başlatıldı.

Eğitimler; Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında UNIDO’nun uluslararası enerji verimliliği uzmanları olan Gerard Doherty and Erik Gudberg tarafından veriliyor.

Eğitimin açılışında konuşan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu; proje geliştirilerken ISO 50001 gibi bir standardın Türkiye’de olmadığını, ISO 50001 standardının projenin de ortağı olan TSE tarafından proje başladıktan sonra yayınlandığını, bu nedenle yeni bir enerji yönetim standardı geliştirmektense Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında bu standardın yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini belirtti.

Çalıkoğlu, bu kapsamda Eğiticilerin Eğitimi Programı ile bir çekirdek ekibin geliştirilmesini ve böylece Enerji Yönetim Sisteminin ülke sathına yayılmasını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ise projenin diğer ortakları.