‘Üniversite öğrencileri gönüllülük faaliyetlerine daha çok teşvik edilmeli’

01 Haz 2014

Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi sırasında sunulan ankete göre üniversite öğrencileri, nerede ve kimler için gönüllü faaliyette bulunabileceklerini bilmiyorlar ve STK’ları yakından tanımıyorlar. Anketin sonuçları, sosyal sorumluluk derslerinin müfredata entegre edilmesiyle gönüllü faaliyetler konusunda farkındalık yaratılabileceğine dikkat çekiyor.


Yeni Ufuklar - Gençler, gönüllülüğü tartışmak için Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım Kalkınma Vakfı (IBC) girişimiyle düzenlenen Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi’nde bir araya geldi.

Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı konusunun tartışılması amacıyla 6 Mayıs’ta İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi’nde düzenlenen Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi’nde bir panel, çalıştay ve STK fuarı yapıldı.

Gönüllülük nasıl algılanıyor?

Zirvenin sabah bölümünde gönüllü gençlerin ve STK temsilcilerin konuşmacı olarak yer aldığı bir panel düzenlendi.

Panelde tartışılan konular arasında gönüllü faaliyetlerin algılanışındaki farklılıklar, öğrenci kulüplerinin kurulması ile ilgili okul yönetimlerinin bürokratik uygulamaları ve sosyal sorumluluk dersi danışmanlarının öğrencileri yönlendirmek ve teşvik etmek konusunda yetersiz kaldıkları dile getirildi.

Panel sonrası, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından zirve öncesinde üniversite öğrencileri arasında gönüllülük konusunda yapılan anketin sonuçları katılımcılar ile paylaşıldı.

Anket sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin nerede ve kimler için gönüllü faaliyette bulunabileceklerini bilmedikleri, STK’ları yakından tanımadıkları ve sosyal sorumluluk derslerinin müfredata entegre edilerek gönüllü faaliyetler konusunda farkındalık kazanabileceklerini düşündüklerinin altı çizildi.

Öğleden sonra kapalı oturum olarak yapılan çalıştay bölümüne ise Giresun Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nden öğrenci ve Toplumsal Duyarlılık Projesi Sorumluları katıldı.

Çalıştay sonunda üniversite öğrencileri, akademik kadrolar ve STK temsilcilerinin üniversite gençliğini gönüllü olmaya teşvik etmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bir öneri listesi oluşturuldu.

Zirvenin çıktıları ile ilgili bir yayın UNV, IBC ve EURAS girişimiyle hazırlanacak ve duyurulacaktır.