Foça’nın yüzü Deniz ve Kıyı Koruma Alanı ile gülüyor

01 Şub 2014

Denizel değerlerin korunmasıyla Foça Deniz ve Kıyı Koruma Alanı’nın (DKKA) yıllık değeri 59,5 milyon TL’ye ulaştı.


Yeni Ufuklar - “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde hem ekosistem hem de ekonomik gelişim açısından çok önemli başarılar elde edildi.

Akdeniz fokunun yaşadığı ender alanlardan olan Foça’da proje kapsamında pek çok önemli çalışmalar yapıldı.

Denizel biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımına yönelik bu çalışmalarla, balıkçılık konusunda Foça’ya yıllık 9,5 milyon TL ekonomik değer sağlandı.

Yıllık ekonomik değer yaklaşık 60 milyon TL

Foça’da denizel değerlerin korunmasıyla, ekonomik değerler de artış gösterdi.

Bu sayede Foça DKKA, yıllık 59,5 milyon TL ekonomik değer üretir hale geldi.

Bu miktar içerisinde balık 10 milyon TL, karbon tutma 655 bin TL, erozyon kontrolü 8,5 milyon TL, atık su arıtımı 1,5 milyon TL ve turizm/rekreasyon 39 milyon TL tutuyor.

/

Diğer Yeni Ufuklar haberlerini okumak için: www.yeniufuklar.info/tr