UNDP raporu, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki enerji sorunlarına getirilen yeni çözümleri anlatıyor

01.Oca.2014

UNDP tarafından yayımlanan “Güçlü Bireyler, Güçlü Toplumlar” raporunun üçüncü cildinde Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinden sürdürülebilir enerji ile ilgili başarı hikâyeleri anlatılıyor.

Yeni Ufuklar -  Rapor hakkında konuşan UNDP Başkanı Helen Clark, “Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ülkeler için enerji sorunları, genellikle enerjinin verimsiz kullanımı, sık elektrik kesintileri, yüksek enerji maliyeti, kışın güvenilir ve ucuz ısıtmanın bulunmaması ve yenilenebilir enerjinin yavaş yükselişi oluyor” dedi.

Rapor, UNDP’nin hibelerini kamu ve özel finansmanda nasıl kullandığını, aynı zamanda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları nasıl arttırdığını anlatıyor.

UNDP, ülkeleri enerjiye erişim, yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliğini artırmak için destekliyor.

UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Cihan Sultanoğlu, “UNDP’nin çalışmaları bireylerin ve toplumların hayatlarında önemli gelişmeler sağlıyor ve ekonomik gelişmede, yoksulluğun azaltılmasında, sağlık, eğitim ve çevre konularında geniş kapsamlı etkiler bırakıyor” dedi.

Bir okul, bir köy veya bir ülkede olsun bu rapordaki her öykü, enerjiyle ilgili belirli bir kalkınma sorununun üstesinden nasıl gelindiğini, çözümlerin nasıl çoğaltılarak diğer durumlar için de örnek oluşturabileceğini gösteriyor.

Bu öyküler insani gelişme sorunlarının iç yüzüne ışık tutuyor ve her bölgenin enerji sorunlarına insan faktörünü katıyor.