Uluslararası Gençlik Günü kutlandı

01.Eyl.2007

1999’dan beri her yıl 12 Ağustos tarihinde kutlanan Uluslararası Gençlik Günü’nün bu yılki konusu: "Gösterin, Duyurun: Kalkınma için Gençlik Katılımı"ydı. Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Uluslararası Gençlik Günü, dünyaya gençlerin potansiyellerinin farkına varma fırsatı veriyor, onların başarılarını kutluyor ve gençlerin kendi hayatlarını ve yaşadıkları toplumları geliştirme imkânı sunuyor.

Yeni Ufuklar - Bununla beraber kutlamalar, paydaşların biraraya gelerek hayatın her alanında gençlerin karar-verme mekanizmalarına dahil olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. 2007 yılının teması ise gencin toplumların ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmasında yeralacağı sosyal, ekonomik ve politik katılımın önemini hatırlatmak amacıyla seçildi.

Bu sene yapılan kutlamalar çerçevesinde, Birleşmiş Milletler iki yarışma düzenledi. Bunlardan birincisi “Shoot Nations” adındaki fotoğraf  yarışması. Dünyadaki bütün gençlere açık olan bu yarışmaya 85 ülkeden 1500 yarışmacı katıldı ve günün anlamına uygun fotoğraflardan ödül alan kırksekizi, New York’taki Birleşmiş Milletler Merkezi’nde sergilendi. Şu an ise Londra, Delhi, Berlin ve Burkina Faso’da sergilenmekte olan fotoğraflar kasım ayına kadar görülebilecek.

Bu yarışmayla  amaçlanan, gençlerin yaşadıkları yerlerdeki doğru ve yanlışları sorgulamalarını sağlamaktı. İkinci yarışma ise ‘‘Global Youth Wave’’. Bu yarışmada ise gençlerin, yaşadıkları yerlerde yaptıkları 5-10 saniyelik çekimlerle kalkınma için ne gibi bir katılım gerçekleştirdiklerini anlatmaları istendi. 17 Ağustos 2007 tarihinde son bulan video kabul tarihini takiben gönderilen  videolar daha sonra birleştirilerek kısa film haline getirilecek ve internet yoluyla izlenebilecek.

Ayrıca bu özel gün Avustralya, Bahreyn, Bangladeş, Kuzey İrlanda, Kenya, Nepal, Rusya ve dünyanın daha birçok ülkesinde Birleşmis Milletler’in de desteklediği farklı etkinliklerle kutlandı. Bu etkinliklerde, gençlik grupları bulundukları toplumlardaki gençlerin sorunlarının çözümünün yanısıra, küresel çaptaki sorunların çözümünde de neler yapabileceklerini tartıştı.

Uluslararası Gençlik Günü’yle ilgili farklı oluşum ve programlar da var. Bunlardan biri çesitli ülkeleri temsil eden gençlerin olusturduğu ve BM Genel Kurulu’nun ülke bazında resmi heyetlerine dahil ettiği Gençlik Heyetleri... 2000 yılından beri her yıl bu heyet kapsamında biraraya gelen gençler, sosyal, kültürel ve insani gelişmeyle ilgili konuları tartışıp, bildiriler yayımlıyor. Gençlerin yoksullukla mücalede yer almasını hedefleyen  “TheTackling Poverty Together”, “Voice of Youth” (UNICEF) ve “Youth Participation and Youth-Adult Partnership” (UNFPA) projeleri de, farklı BM kuruluşları tarafından bu çerçevede yürütülen programlar arasında yeralıyor.

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kutlamaları sebebiyle yaptığı bir konuşmada ise BM Genel Sekreteri Ban-Ki Moon düşüncelerini şöyle ifade etti: “Gençlerimizi sorunun bir parçası olarak görmekten vazgeçip vaadettiklerini ve potansiyellerini işlememizin zamanıdır... Katılımlarına her zamankinden çok ihtiyacımız var. Gençlerin enerjisi ve idealizmleri kaybedilenleri telafi edebilir ve kalkınma hedeflerimize zamanında ve eksiksiz ulaşmamızı sağlayabilir”

Dünyada bugün yaklaşık olarak bir milyardan fazla genç yaşıyor. Kalkınan dünyada nüfusun yarısı 21 yaşın altında ve  büyük çoğunluğu aşırı yoksullukla karşı karşıya... Bu kapsamda 17 Aralık 1999 yılında BM Genel Kurulu, bu sorunlarla mücadele etmek amacıyla hazırlanan, “2000 Yılı ve Sonrası için Dünya Gençlik Eylem Planı”’nın (World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond) her yıl belli bir günde tartışılabilmesi ve bu konularda toplumların biliçlendirilmesi için, 12 Ağustos’u Uluslararası Gençlik Günü ilan etti.