Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Türkiye’nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi – Model Fabrika”sı Ankara’da kuruldu.

Ankara’da kurulan “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi – Model Fabrika”, Ankara ve çevre illerdeki imalat sanayi firmalarının, özellikle KOBİ’lerin verimliliğini arttırmayı ve dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

“Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika”, hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan bir eğitim ve danışmanlık merkezidir. Merkez; verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut zihniyet yapısını değiştirip insan, makine/ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını ve rekabet güçlerini kısa zamanda arttırmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Günümüzde özellikle sanayileşmiş ülkelerde giderek daha fazla önem kazanan “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi – Model Fabrika”lar; görerek uygulamaya dayalı öğrenme yoluyla üretim süreçlerinde mükemmeliyet ilkelerinin yaygınlaştırılmasının ve böylece firmalarda yalın dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi yapısal değişimleri sağlamanın önemli bir aracı olarak görülüyor.

İlk Model Fabrika’nın Ankara’da kurulmasına karar verildi

Türkiye’deki ilk Model Fabrika’nın kurulacağı ilin belirlenmesi için üç aşamalı bir filtreleme yaklaşımı kullanıldı. Merkezin kurulacağı bölgede güçlü bir sanayi tabanı bulunması, hinterlandının kapasitesi, sanayinin yapısı ve ilin akademik performansı dikkate alındı. Sonuç olarak; sahip olduğu sanayileşme yoğunluğu ve üretim kapasitesinin yanında sanayileşmede önemli aşama kaydetmiş illerden ulaşım kolaylığı ve güçlü üniversite altyapısı nedeniyle Ankara bu yenilikçi uygulamanın ilk örneği olmaya uygun bulundu.

Ankara’da kurulan Model Fabrika’da eğiticilerin eğitimi ve fragman eğitimleri gerçekleştirildi

Merkez, Ankara’da ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (Sincan ) kuruldu. Tadilat ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasıyla ilk eğitim programlarına başlandı. Yaklaşık 50’ye yakın firmaya fragman eğitimi denilen tanıtım eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca dört farklı aşamada merkezin eğitim müfredatının geliştirilmesi ve kapasitesinin oluşturulması için uygulamalı ve teorik “eğiticilerin eğitimi programı” hayata geçirildi. Merkezde; en kalıcı öğrenme yöntemi olan deneyimsel öğrenme ilkesine dayalı %65’i uygulamalı, %35’i kuramsal olan bir eğitim programı uygulanıyor.

Icon of SDG 07 Icon of SDG 12 Icon of SDG 13

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global