Connecting Business İnisiyatifi Yoluyla Özel Sektörün Karmaşık Acil Durumlara Kolektif Katılımının Güçlendirilmesi

01.Ağu.2018

UNDP Türkiye Ofisi, TURKONFED, Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) ve Connecting Business İnisiyatifi (CBi), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun himayelerinde, 26 Temmuz 2018 tarihinde, özel sektör ve paydaşlar toplumunun katılımıyla, karmaşık acil durumlara özel sektör katılımı hakkında öğrenmek, deneyimleri paylaşmak ve karmaşık acil durumlara özel sektörün kolektif katılımı hakkında küresel Rehberlik Araç Seti [/“genel kılavuz” daha iyi gibi] geliştirilmesine girdi sağlamak üzere bir çalıştaya ortaklaşa ev sahipliği yaptı. Çalıştay aşağıdaki hedefleri gerçekleştirdi:

  • Karmaşık acil durumların ele alınmasında özel sektörün oynadığı rol hakkında farkındalığı artırmak
  • Türkiye’de özel sektör katılımı için zorluklar ve fırsatları tartışmak
  • İyi uygulamalar ve çıkarılan dersleri vurgulamak
  • Karmaşık acil durumlara özel sektörün kolektif katılımına odaklanan CBi Rehberlik Araç Seti’nin geliştirilmesi için girdi toplamak.

Rehberlik Araç Seti, eyleme geçme gerekçesini kavrama, faaliyet gösterdikleri ortamı değerlendirme, öncelikleri belirleme ve özel sektör ağına katılmayı desteklemek için harekete geçme konularında CBi Üye Ağlarına (ve diğer özel sektör ağlarına) rehberlik sağlayacaktır. Araç Seti ayrıca tipolojiler, senaryolar, iyi uygulamalar, yapıcı ve tamamlayıcı eylemi sürdürmek için önerilen ilave okumaları da içerecektir.

Mayıs 2016’da toplanan Dünya İnsani Zirvesi’nde başlatılan Connecting Business İnisiyatifi (CBi), özel sektörün acil durumlardan önce, esnasında ve sonrasında katılımını dönüştürmeyi, müdahalenin ölçek ve etkinliğini koordineli biçimde artırmayı hedefler. CBi, özel sektörün toplu eylemi için 13 platformu destekler, bunları ulusal hükümet ve uluslararası kriz yönetim yapılarına bağlar, ve böylelikle özel sektör kaynaklarının daha hızlı ve etkin biçimde kullanılmasını sağlar. Bu ağlardan biri Türkiye’de faaliyet gösteriyor ve TURKONFED ile UNDP Türkiye Ofisi tarafından ortaklaşa yönetiliyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global