GAP Bölgesi’nde işletmelerde kaynak verimliliği analizleri başladı

01.Ağu.2018

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında üretim sektörlerini doğrudan etkileyen hammadde, enerji, su ve toprak gibi kaynakların verimli kullanımının yanı sıra iklim değişikliği, ekosistem hizmetleri, sosyo-ekonomik doku ve toplumsal cinsiyet gibi boyutlar da bütüncül bir yaklaşım içinde analiz ediliyor. Proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı teknik işbirliği ile yürütülüyor.

ODTÜ MATPUM ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı ile yürütülen işbirliği çerçevesinde tarım ekonomisi, ziraat mühendisliği, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, biyoloji, çevre koruma, sosyoloji, toplumsal cinsiyet gibi farklı alanlarda bilimsel yetkinliği ve uygulama tecrübesi olan çok değerli uzmanlarla çalışılıyor.

Kurum ve uzmanların gerçekleştirdiği saha ziyaretleri, veri derleme ve anket çalışmaları, odak grup görüşmeleri ve çalışma grubu toplantıları sonrasında, projenin izleyen döneminde uygulanmak üzere stratejik çerçeve ve sektörel düzeyde pilot proje önerileri geliştirildi. Ayrıca, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde yer alan işletmelerde, kaynak kullanım verimliliklerinin sayısal olarak tespit edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik, yine GAP Bölgesi ölçeğinde bir başka çalışma yürütülmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bundan hareketle proje kapsamında belirlenen zeytin, pamuk, mısır, buğday, kırmızıbiber, antepfıstığı ve koyun sütü tarımsal ürünlerinin değer zincirlerini oluşturan halkalardaki işletmelerde verimlilik kayıplarının ölçüm ve analize dayalı olarak belirlenmesi için çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar, Harran Üniversitesi GAP-YENEV Merkezi ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Bu çalışma, farklı disiplinleri bünyesinde barındıran geniş bir akademisyen ve uzman ekip tarafından yürütülecek. Kaynak verimliliği ölçüm ve analiz çalışmaları tarımsal ve endüstriyel işletmelerin yanı sıra lojistik ve depolama faaliyetlerinde bulunan işletmelerde de gerçekleştirilecek. İşletmelerle birebir görüşmeler sonucunda kaynak verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik 30 detaylı rapor oluşturulması planlanıyor. Hazırlanacak bu detaylı raporların ilgili ürünlere yönelik destek ve politika önerileri oluşturulmasına katkı sağlaması öngörülüyor. 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global