Türkiye Suriye Krizi Müdahale ve Dayanıklılık Projesi

01.Tem.2018

©Mustafa Bilge Satkın, 2018

Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’daki 4 belediyeye altyapı geliştirme ve teknik destek, yerinden edilmenin etkileriyle daha iyi başa etmeye yardım ediyor.

Türkiye’de Güneydoğu Bölgesi’nde yaşayan çok sayıda Suriyeli, yerel belediyelerin zorunlu temel hizmetleri sağlama kapasitesi üzerinde gittikçe artan bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla, güçlendirilmiş belediye hizmetleri ve altyapı, çok sayıda Suriyeliyi barındıran illerin en acil ihtiyaçları arasındadır. Kilis, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri, Mayıs 2018 itibarıyla, 1.5 milyondan fazla Suriyeliye evsahipliği yapıyor.

Suriyeli Kadınlar için Sosyal Uyum ve Güçlenme

UNDP’nin müdahalesi, her iki nüfus kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alarak ve barış içinde bir arada yaşamayı destekleyerek hem Suriyelilere hem de evsahibi toplumlara hizmet ediyor.

UNDP, Suriyeli ve evsahibi toplum mensubu kadınlara, sosyal ve ekonomik güçlenmelerini artırmak ve topluma aktif biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla destek veriyor. UNDP’nin 2018-2019 döneminde 52.000’i aşkın Suriyeli için dil eğitimleri, yerelde sosyal ve ekonomik entegrasyonu güçlendirmeye katkı yapmayı hedefliyor. UNDP ayrıca, ekipman, teknik destek ve danışmanlık sağlamak suretiyle, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) ve yerel kuruluşları da destekliyor.

UNDP’nin desteklediği mesleki eğitim ve yetkinlik geliştirme programlarından yararlanan kursiyerlerin, %34’ünü gençler ve %46’sını kadınlar oluşturuyor.

UNDP, işgücü piyasasının hem arz hem de talep tarafını ele alarak, geçim ve iş imkanlarını artırıyor.

İşgücü arzı bakımından UNDP’nin desteği, yetişkinler için dil becerileri eğitimi, mesleki eğitim, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) dahil olmak üzere, kayıt, danışmanlık ve işe yerleştirme bakımından yerel kapasitelerin güçlendirilmesine odaklanıyor. İşgücü talep tarafında ise, UNDP, KOBİ Yetkinlik ve İnovasyon Merkezlerinin kurulması, sanayi bölgelerinin dönüşümü, iş geliştirme hizmetleri ve değer zinciri geliştirmeye destek vermek suretiyle istihdam yaratılmasına katkıda bulunuyor.

Suriyeliler, evsahibi toplumlar ve belediyelerin değişen kalkınma ortamındaki zorluklarla başa çıkabilmelerini desteklemek amacıyla, UNDP, Güneydoğu Anadolu’da çeşitli geçim imkanlarının artırılması ve daha iyi belediye hizmetleri yoluyla istikrarı güçlendiriyor.

Güneydoğu Anadolu’da 2 yılı aşkın süredir uygulanan projeyi desteklemek suretiyle, Suriyeliler ve evsahibi toplumların kendine yeterlikleri artırıldı ve yerel ve ulusal ortakların kurumsal kapasiteleri güçlendirildi.

Dayanıklılık temelli yaklaşımın müdahalede gittikçe daha önemli hale geldiğine dair ortaklar arasında yaygın kanaat mevcuttur; durumun inatçı doğası nedeniyle evsahibi toplumlar, Suriyeliler, ulusal ve yerel kurumlar üzerindeki etkisi de büyümektedir.

Projenin desteğiyle, Suriyeli ve yerel halktan oluşan 1.750 kişi, bölgede hizmet, imalat ve tarım sektörleri dahil olmak üzere 33 farklı alanda, yüksek talep gören mesleki eğitimleri tamamladı. Türkçe dil kurslarına 1.200 Suriyeli katıldı. Beş pilot ve model girişim, yerel değer zincirlerinin verimliliğini artırdı ve işgücünün istihdamı için imkanlar sağladı.

Belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi alanında ise, iki atık transfer istasyonunun inşa edilmesi ve kent düzeyinde yatırımlar yoluyla en acil zorlukların giderilmesi suretiyle, atık yönetimi hizmetleri güçlendirildi.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global