Toplam Faktör Verimliliği Uluslararası Konferansı başarıyla tamamlandı

01.May.2018

Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Toplam Faktör Verimliliğinin (TFV) Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında İstanbul’da uluslararası bir konferans düzenlendi. Toplam Faktör Verimliliği Konferansı’nın açılış konuşmalarını Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayri Maraşlıoğlu, UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı M. Selim Uslu yaptı.

Toplam Faktör Verimliliği Projesi 3’üncü yılında

2015’te başlayan ve Türkiye’de imalat sanayinde verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek çözüm yollarının saptanması amacıyla hayata geçirilen TFV Projesi 3’üncü yılını doldurdu. Proje kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Konferans’ta, Proje kapsamında önerilen reformlar için yol haritası oluşturuldu. Ayrıca   projenin önemli bir çıktısı olan Yeşil Kitap da katılımcılara sunuldu

İstanbul’da Hilton Bosphorus Otel’de 28-29 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen konferansta “Kamu 21.yüzyılda özel sektörün büyüme performansını artırmak için ne yapmalı?” sorusuna yanıt arandı. Konferans, ekonomik verimlilik alanında Türkiye’den ve dünyadan önde gelen kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

Yeşil Kitap kamuoyuna açıklandı

Konferansta ayrıca, Proje çıktılarının ilk versiyonu olan Toplam Faktör Verimliliği Projesi Yeşil Kitap sunumu gerçekleştirildi. Yeşil Kitap’ta; son yıllarda Türkiye’nin verimlilik performansında gözlenen olumsuz duruma karşı tedbir almak için TFV artışlarına odaklanan yeni bir ekonomik büyüme perspektifi tasarlanması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca endüstride hız kazanan dijitalleşme (robotlaşma, 3-boyutlu yazıcılar, akıllı fabrikalar vb.) eğiliminden dolayı, düşük nitelikli işgücünü içeren, düşük ücretlere dayalı rekabet stratejilerinin artık geçerliliğini giderek yitirdiğinin de altı çiziliyor. 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global