Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Konferansı İzmir’de gerçekleşti

01.May.2018

Sürdürülebilir turizm, İzmir’de düzenlenen Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Konferansı ile tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Sürdürülebilir turizmin kalkınmada önemli bir araç olmasından yola çıkarak düzenlenen konferans; kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferans ile sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratılması amaçlanırken, ulusal ve uluslararası alanda yapılan faaliyetlerin anlatıldı ve sürdürülebilir turizmin kalkınmaya katkıları konusunda bilgi verildi. Konferansta; Sürdürülebilir Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sürdürülebilir Turizmde Yenilikçi Örnekler, Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi, Turizmi Dönüştürmek, Sürdürülebilir Turizmde İyi Uygulama Örnekleri: Gelecek Turizmde oturumları düzenlendi.

Konferans; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleşti.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile birlikte 2030 yılına kadar dünya genelinde yoksulluğun ve eşitsizliklerin azaltılması, ekonomik büyümeni sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele çabalarına destek olacak şekilde turizm politikalarında, özel sektör uygulamalarında ve tüketici davranışlarında değişiklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Uluslararası çalışmalar sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı olarak beş ana alanda turizmin rolünü güçlendirmeyi öngörüyor. 1. Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma, 2. Toplumsal kapsayıcılığın sağlanması, istihdamın arttırılması ve yoksulluğun azaltılması, 3. Kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele, 4. Kültürel değerlerin, çok kültürlülüğün ve kültürel mirasın korunması, 5. Karşılıklı anlayış, barış ve güvenlik.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global