Türkiye, Üçüncü İki Yıllık Raporunu BMİDÇS* Sekreteryası’na Teslim Etti

01.Şub.2018

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 2011 yılında Durban’da gerçekleşen 17. Taraflar Toplantısı’nda (COP17) Ek-I ülkelerinin her iki yılda bir BMİDÇS Sekreteryası’na İki Yıllık Rapor teslim etmesine karar verildi. Ek-I ülkeleri 1992 yılındaki OECD üyeleri ile, Rusya Federasyonu, Baltık ülkeleri ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi geçiş ekonomisi ülkeleri gibi endüstrileşmiş ülkelerden oluşmaktadır.

İki Yıllık Raporlar, Ek-I ülkelerinin Seragazı emisyonu azaltımı konusundaki gelişimlerini ve Ek-I dışı ülkelere finans, teknoloji transferi ve kapasite arttırımı konularında sağladıkları destekleri özetler. 2014 ve 2016 yıllarında Ek-I ülkeleri sırasıyla Birinci ve İkinci İki Yıllık Raporlarını BMİDÇS Sekreteryası’na sundular. Türkiye de Ek-I ülkesi olarak Ocak 2016’da Birinci ve İki Yıllık Raporu’nu Sekreterya’ya sundu. Türkiye, Üçüncü İki Yıllık Raporu’nu ise 1 Ocak 2018’de Ulusal Odak Noktası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından BMİDÇS Sekreteryası’na teslim etti.

Rapor Türkiye’nin ulusal seragazı envanterini BMİDÇS gereklilikleri doğrultusunda güncellerken, aynı zamanda Birinci ve İkinci İki Yıllık Rapor hakkında hazırlanmış Teknik Değerlendirme Raporu’nu temel alan iyileştirmeler içerdi. Hem Birinci & İkinci, hem de Üçüncü İki Yıllık Raporlar UNDP Türkiye’nin sağlamış olduğu teknik destek ile hazırlandı ve teslim edildi.

“Türkiye Tarafindan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kapsaminda Sunulacak 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yillik Raporun Hazirlanmasina Destek Projesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNDP Türkiye tarafından ortak olarak yürütülmekte ve GEF ve Türk Hükümeti tarafından finanse edilmektedir.

 

*Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global