Orman köylerinde güneş enerjisinden elektrik üretim tesisleri yaygınlaştırılacak

01.Oca.2018

Türkiye’de 7,3 milyon orman köylüsü yaşıyor ve bu nüfus Türkiye’nin en yoksul kesimini oluşturuyor. Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi ile orman köylerinde güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Böylece proje Türkiye’de en muhtaç durumda olan orman köylüsüne yeşil enerjiye erişimin kapılarını açarken hem aşırı yoksul olan orman köylülerinin durumlarını iyileştirmeye yardımcı olacak hem de iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya katkı sağlayacak.

Proje Türkiye’nin orman köylerinde kooperatif modeli ile şebekeye bağlı solar fotovoltaik (PV) sistemlerin teşvik edilmesini ve finansmanını destekleyecek. Proje kapsamında sürdürülebilir enerji finansman mekanizmasının teknik ve ekonomik uygulanabilirliği için Afyon, Çorum, Elazığ ve Konya olmak üzere dört orman köyünde pilot uygulama yapılacak ve sonuçları ulusal çapta paylaşılacak.

Bu kapsamda orman köylerinde güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerinin yaygınlaştırılması için pilot tesislerin kurulacağı illerde paydaş toplantıları yapılıyor. Bu toplantıların ilki OGM-ORKÖY Dairesi Başkanlığı merkez ve bölge müdürlüğü temsilcileri, elektrik dağıtım firmaları,  GES üretim ve kurulum firmalarının katılımıyla Konya’da gerçekleştirildi. Güneş enerjisi ve güneş enerjisinden elektrik üretimi ve proje hakkında bilgilendirmenin ardından köylerde enerji üretimi için nasıl bir yapı kurulması gerektiği ve finans mekanizması tartışıldı. Paydaş toplantıları pilot uygulama yapılacak diğer illerde devam edecek.

Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülüyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global