Küresel Güney- Güney Kalkınma Forumu’nda Suriyeliler ve ev sahibi topluluklara yönelik güncel ihtiyaçlar ve aktif çözüm önerileri masaya yatırıldı

01.Oca.2018

Birleşmiş Milletler koordinasyonunda ve Türkiye’nin ev sahipliğinde 27-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017”de, Suriyeli mülteci akınının bölgesel etkileri tüm yönleriyle masaya yatırıldı. 10 ülkeden 850’nin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren etkinlikte UNDP Türkiye tarafından  “Dayanıklılık: İnsani Yardım-Kalkınma Bağlantısında Paradigma Değişimi: Suriye Krizi Örneği” başlıklı bir yan etkinlik olarak düzenlendi.

UNDP Türkiye Yerel Sosyal-Ekonomik Kalkınma Sektör Yöneticisi Bülent Açıkgöz’ün moderatörlüğünü üstlendiği ve UNDP Türkiye Dayanıklılık Danışmanı Leontine Specker, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Koordinatörü Nusret Mutlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı M.Abdullah Aksoy ve İŞKUR Daire Başkanı Aşkın Tören’in konuşma yaptığı panel, verimli ve ilham verici tartışmalara sahne oldu. Etkinlikte insani yardım-kalkınma bağlantısı açısından, Suriyelilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların artan ihtiyaçlarına yanıt vermek ve dayanıklılıklarını arttırmak üzere hayati önemdeki konular tartışıldı.

Türkiye’deki ulusal kalkınma politikası çerçevesi açısından artan Suriyeli nüfusun yarattığı etkilerin azaltılması ve kriz sonrası iyileştirme sağlanmasında dayanıklılık geliştirme kavramı panelin odağında yer aldı. Panelin ana konularını geçim kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi, belediye hizmetleri üzerindeki baskının azaltılması ve sosyal uyumun geliştirilmesi oluşturdu.

Panelde insani müdahaleyi tamamlayan dayanıklılık temelli bir kalkınma yaklaşımının benimsenmesine duyulan ihtiyacın kritik olduğu mesajı öne çıktı. Krizlerin getirdiği sosyal, çevresel, ekonomik ve bölgesel etkilerin azaltılmasında yerel yönetimlerin, özel sektörün rolü, Suriyelilerin işgücü piyasasına dâhil edilmesi, bölgesel ve yerel kalkınma planlarının dayanıklılık eksenine oturtulması konular tartışıldı. Panelde Türkiye Hükümeti ve UNDP Türkiye’nin krizlere yanıt vermede dayanıklılık temelli yaklaşımı ve deneyimlerinin önemi vurgulanırken, ulusal ve yerel ölçekte uygulamaya yönelik işbirliklerine de dikkat çekildi.

 

UNDP Suriye Programı hakkında detaylı bilgi için:

http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/ourwork/syria-efforts.html

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global