Türkiye

Haber Merkezi

2018 news


TFV Projesi’nde uluslararası gündem yoğun

Ekonomik verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek çözüm yollarının saptanması amacıyla hayata geçirilen Toplam Faktör Verimliliği Projesi kapsamında, uluslararası çalışmalar yoğunluk kazanıyor.…  


Orman köylerinde güneş enerjisinden elektrik üretim tesisleri yaygınlaştırılacak

Türkiye’de 7,3 milyon orman köylüsü yaşıyor ve bu nüfus Türkiye’nin en yoksul kesimini oluşturuyor.  


Gençler Sosyal İnovasyon Hackathon’unda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik çözümler üretti

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu Sosyal İnovasyon Hackathon etkinliği 8 - 10 Aralık’ta İstanbul Impact Hub’da gerçekleşti.  


GAP Bölgesi'nde bir ilk daha: Ekosistem hizmetlerinin tarımsal uygulamalara katkısı değerlendiriliyor

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte…  


Küresel Güney- Güney Kalkınma Forumu’nda Suriyeliler ve ev sahibi topluluklara yönelik güncel ihtiyaçlar ve aktif çözüm önerileri masaya yatırıldı

Birleşmiş Milletler koordinasyonunda ve Türkiye’nin ev sahipliğinde 27-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017”de, Suriyeli mülteci akınının…  


“KOBİ’lerde Enerji Verimli Motor” kullanımını artıracak projenin adımları hızlanıyor

Enerjiye olan talebin giderek arttığı günümüzde, her sektörde enerji verimliliğine geçiş zorunluluk haline geliyor. Verimliliğe yatırım yapmak sadece gelecekteki enerji talebini karşılamak ve iklim…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global