Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Tamamlandı

01.Eki.2017

“Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” başarılı şekilde tamamlandı. Proje çıktılarının paylaşıldığı kapanış toplantısı, 11 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile işbirliği içinde yürütüldü. Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) desteklediği projenin diğer paydaşları ise Küçük Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE).

Proje ile enerji verimliliği önlemleri alarak ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulması, bunun için sanayi kuruluşlarının teşvik edilmesi, böylece sanayide enerji verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Kapanış toplantısına Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, UNIDO Program Direktörü Marco Matteini, UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can katıldı.

Ayrıca proje kapsamında başarılı enerji verimliliği faaliyetleri yürüten öncü sanayi kuruluşlarından Arçelik A.Ş., Zorlu Tekstil, İGSAŞ, İstanbul Gübre San., Esan Eczacıbaşı, Kaleseramik, ISUZU, Mercedes Benz, Kardemir, PETKİM, Ege Çelik, Orta Anadolu Tekstil, Sanko Holding Süper Film, Akdaş Döküm, Ateş Çelik, Befesa Silverment, Bursa Çimento, İzmir Demir Çelik, Kartal Halı, Özen Mensucat, Serdar Plastik, Toyo Mürekkep, Yıldız Entegre ve Zahit Alüminyum’a sertifikaları verildi.

Proje kapsamında enerji yönetim sistemi programını başarıyla tamamlayan danışmanlara ve mühendislere de sertifikaları verildi.

Proje kapsamında enerji yönetimi sistemi kurulmasına dair eğitimler, eğiticilerin eğitimi, Organize Sanayi Bölgelerine ekipman desteği ve enerji verimliliği eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca enerji etüt kılavuzları, basılı ve görsel enerji verimliliği eğitim materyalleri, sektörel rehber kılavuzları ve raporlar hazırlandı. Örnek detaylı enerji etütlerinin yapıldı, Enerji Yönetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştirildi, enerji verimliliği portalı güncellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, UNDP ve UNIDO uzmanlarının gerçekleştirdiği proje faaliyetlerinde yabancı eğitmenlerle de uluslararası tecrübe ve örneklerin aktarılması sağlanmış oldu.

Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin, OSB'lerin ve sanayi kuruluşların aktif paydaş olduğu projede sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik altyapı ve kapasite artışı sağlandı.

Gerçekleşen 485 sanayide enerji verimliliği uygulaması sayesinde yıllık 111.722 TEP (ton petrol eşdeğeri) enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Kapanış toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih Dönmez; Türkiye toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık %32’sinin gerçekleştiği sanayi sektörünü, enerji verimliliği açısından önemli ilerlemelerin kat edildiği, ancak hâlâ pek çok iyileştirmenin yapılabileceği bir alan olarak tanımladı.

UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi; “Sanayide enerji verimliliğine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik bu çalışmalar hem Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele çabalarına, hem Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde belirtilen Türkiye'nin enerji yoğunluğunun 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedefine, hem de Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşılmasına büyük katkı sağlıyor” dedi.

Sanayi işletmelerinde enerji etütleri yapıldı.

Proje kapsamında enerji ön etüt rehberi ve kontrol listesi geliştirilerek, 9 sanayi tesisinde ön etüt çalışması gerçekleştirildi.

Enerji etütlerinin prosesleri de kapsayacak şekilde ve daha derinlemesine bir yaklaşımla yapılabilmesi için, sektörel bazlı detaylı etüt metodolojileri geliştirildi. Demir-Çelik, Çimento, Kâğıt, Seramik, Cam, Tekstil, Gıda olmak üzere 7 sektör için rehber ve kontrol listesi hazırlandıktan sonra, bu sektörlerde faaliyet gösteren 14 sanayi tesisinde detaylı enerji etütleri tamamlandı.

OSB’ler test ve ölçüm ekipmanları ile desteklendi.

OSB’lerde enerji yönetim birimlerinin kapasitesini güçlendirmek amacıyla 11 farklı şehirdeki OSB’ye eğitimler verildi. Bu eğitimler, proje kapsamında tahsis edilen infrared kamera, infrared termometre, ultrasonik sıvı ölçer, enerji analizörü, çok fonksiyonlu HVAC cihazı, baca gazı analizörü, ultrasonik sızıntı dedektörü, takometre, iletkenlik ölçer gibi test ve ölçüm cihazlarıyla desteklendi. Ayrıca ölçüm cihazlarının kullanımı ile ilgili filmler hazırlanarak bilgiye daha fazla kişinin erişimi sağlanmış oldu.

Bundan sonraki süreçte OSB’lerin enerji yönetim birimlerinde görevli personeli tarafından bu ekipmanlar kullanılacak, ölçüm verileri değerlendirilecek, çıkan sonuçlara göre enerji verimliliği, enerji yönetim sistemi gibi konularda alınması gereken tedbirler belirlenecek.

Sanayi işletmelerinde Enerji Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılması sağlandı.

Her biri 9 ay süren iki faz şeklinde 60 endüstriyel tesiste ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuruluşu gerçekleştirildi. Sanayi işletmelerinde enerji yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, böylece tesis düzeyinde enerjiye bütüncül bir anlayışla yaklaşılması, enerjinin daha yakından izlenmesi ve enerji verimliliğinin her aşamada iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Eğitimlerle 2000’den fazla mühendise ulaşıldı, güncel rehber ve yayınlar hazırlandı.

Sanayi işletmelerinden enerji hizmet sağlayıcılarına, OSB’lerden enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine birçok kurum ve kuruluşa yönelik enerji verimliliği konusunda toplantı ve eğitimler gerçekleştirildi. Enerji yönetim sistemleri, enerji etütleri, kıyaslama, finansal mekanizmalar, ölçüm cihazları, ölçüm teknikleri, projelerin teknik ve finansal analizleri, enerji performans yönetimi gibi konularda gerçekleştirilen eğitimlere 2.104 kişi katıldı.

Pompa, fan, basınçlı hava ve buhar sistemlerinin optimizasyonu ile ilgili çeşitli kitaplar ve Enerji Yönetim Sistemi İçin Pratik Rehber, Ön Etüt Metodolojisi gibi yayınlar hazırlanarak enerji konusunda çalışan profesyonellere, danışmanlara, enerji yöneticilerine, sanayi işletmelerine ve ilgili derneklere dağıtıldı.

Sanayi tesislerinde 485 enerji verimliliği uygulaması gerçekleştirildi ve bu sayede yıllık 111.722 TEP (ton petrol eşdeğeri) enerji tasarrufu sağlanmış oldu. Böylece sanayiden kaynaklanan 645.474 ton karbondioksit azaltımı yapılmış oldu.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global