Toplam Faktör Verimliliği Projesi anketlerinde analiz aşamasına gelindi

03.Ağu.2017

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi”nde firma ziyaretleri ve anketler tamamlandı. Proje kapsamında ayıca Almanya ve Güney Kore ile Türkiye’nin kıyaslandığı uluslararası karşılaştırma raporu da tamamlandı.

 

Toplam 3 bin firmaya ulaşıldı

Özellikle imalat sanayinde yaşanan verimlilik sorununun önündeki engellerin belirlendiği ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesinin geliştirildiği Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi’nde firma ziyaretleri ve anketler tamamlandı. Bu çerçevede yürütülen proje çalışmalarında; otomotiv, gıda, hazır giyim (tekstil) ve elektrikli ev aletleri olmak üzere, dört temel imalat sanayi sektöründen 100 büyük ölçekli, 400 orta ölçekli ve 2 bin 500 küçük ölçekli son halka tedarikçiyle görüşülerek anket uygulandı.

 

Analiz sonuçları büyük önem taşıyor

Görüşmelerin ve anketlerin tamamlanmasını takiben, sonuçların analiz edilmesine de başlandı. Otomotiv, gıda, hazır giyim (tekstil) ve elektrikli ev aletleri sektörlerindeki verimlilik sorununun giderilmesi açısından büyük önem taşıyan analiz çalışmasında, uluslararası karşılaştırma (benchmarking) sonuçlarından hareketle, kamu politikaları için bir sentez çalışması yapılacak.

 

Almanya ve Güney Kore örnekleri incelendi

Öte yandan, proje kapsamında Toplam Faktör Verimliliği alanında uluslararası karşılaştırmaların yapıldığı Almanya ve Güney Kore raporu da tamamlandı. Bu ülkeler ile Türkiye arasında karşılaştırmanın yapıldığı rapor, Toplam Faktör Verimliliği alanında uluslararası standartları ve uygulamaları göstermesi açısından önemli veriler sağlayacak.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global