Toplam Faktör Verimliliği Projesi’nde tematik çalıştaylar yapıldı

03.Ağu.2017

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında İstanbul’da tematik çalıştaylar gerçekleştirildi.

Özellikle imalat sanayinde yaşanan verimlilik sorununun önündeki engellerin belirlendiği ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesinin geliştirildiği Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi kapsamında İstanbul’da dört ayrı çalıştay düzenlendi.

Çalıştaylar, verimli görüş alışverişi olanağı sağladı

İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştaylarda, “Değer ve tedarik zincirlerinde dijitalleşme”, “Ar-Ge'nin ticarileşmesi aşamasındaki yatırım ihtiyaçlarına yönelik kamu politikaları”, “İleri teknoloji malzemelerin ülkemize zamanında girip KOBİ'lerin üretim süreçlerinde yer alması” ile “KOBİ'lerin daha kurumsal ve dünya ile rekabet edebilir bir yönetim felsefesi ve idari yapıya kavuşmaları” başlıkları ele alındı. Tematik çalıştaylarda özel sektör temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve akademisyenler ile verimli görüş alışverişleri gerçekleşti.  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global