İş ve İstihdam Forumu’nda Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların geleceği tartışıldı

10.May.2017

Kamu ve özel sektörden, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarından, girişimcilere iş ve istihdam dünyasının birçok aktörü, 10-11 Mayıs’ta Gaziantep’te düzenlenen “İş ve İstihdam Forumu”nda bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Etkilerinin Azaltılması Projesi” kapsamında desteklenen ve kısa süre önce işletmeye alınan Gaziantep Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “İş ve İstihdam Forumu”nda Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için işgücü piyasasının hem arz, hem talep yönü ele alınarak, geçim kaynağı ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesi hedefinin hayata geçirilmesi ele alındı.

İş ve İstihdam Forumu’nun ilk gününde Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı/İşbirliği Bölümü Başkanı Simona Gatti birer konuşma yaptı.

 

“Geçim kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesine katkı sunuyoruz”

UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, konuşmasında, şu değerlendirmelerde bulundu: “UNDP Türkiye, Suriye krizine yanıt olarak, Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların yaşamlarını kısa vadede değil, uzun vadeli bir perspektifle iyileştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. İnsani yardım müdahalesini tamamlayıcı nitelikteki dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımımız kapsamında, geçim kaynakları ve istihdam olanaklarını geliştirilmesiyle bireyler, kurumlar ve şirketlerin kendi kendine yeterliliklerini güçlendiriyoruz.

UNDP’nin dayanıklılık yaklaşımının temeli, ulusal ve yerel yatırımlarla, geçim kaynakları, istihdam ve yerel  ekonomik kalkınmayı desteklemeyi içeriyor.

Projemizin yürütülmesinde bize destek olan yerel ortaklarımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Sanayi Odası ile donörümüz Avrupa Birliği’ne içten teşekkürlerimizi sunarım. Umariz ki Türkiye’nin en önde gelen sanayi merkezlerinden olan Gaziantep’in ev sahipliğini yaptığı “İş ve İstihdam Forumu”, Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarının güçlü işbirliğinin geliştirilmesi için çabaların tüm ülkeye yayılmasına örnek olur. Ayrıca bu forumun Türkiye ve Türk iş dünyasının geniş bakış açıları geliştirerek, nitelikli, çok çeşitli ve dinamik işgücünün insana yakışır istihdam olanaklarına erişimini ve böylelikle tüm ülkede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağını umuyorum”

 

İşbirlikleri güçlendirildi

İki gün boyunca devam eden “İş ve İstihdam Forumu”nda, çeşitli panel, oturum ve çalıştayları içeren İş Bağlantıları Kurma Platformu, İş Arayanlar İçin Oturumlar, İşverenler ve Girişimciler için Oturumlar ile Genel Oturumlar olmak  üzere dört  farklı bileşen ele  alındı.

Forumda Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin istihdam olanaklarına erişiminde özel sektörün kilit role sahip olduğu vurgulandı. Kamu ve özel sektör işbirliği ile Suriyeli ve Türk firma ve girişimciler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen “İş ve İstihdam Forumu”nda, iş arayanlar ile işverenleri doğrudan bir araya getirecek bir platform oluşturuldu. 700’ün üzerinde katılımcının ve 35 firmanın standının bulunduğu etkinliğe ilgi yüksek oldu.  

 

UNDP Türkiye Suriye Programı Hakkında

Suriye krizi ile birlikte yerinden edilmenin Suriyeliler üzerinde bıraktığı etkiyi hafifletmek, göçün ev sahibi topluluklar ve belediyeler üzerinde yarattığı etkilerle baş etme kapasitesini arttırmak amacıyla UNDP, "Suriye Programı" aracılığıyla insani yardım müdahalesini tamamlayıcı bir dayanıklılık temelli kalkınma yaklasımını desteklemektedir.

Program, iş gücü piyasasının hem arz, hem talep yönünü ele alarak geçim kaynağı fırsatlarını geliştirmenin yanı sıra, yerel paydaşların ve hizmet sağlayıcılarının istihdam ve ekonomik büyüme kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Geçim kaynakları, istihdam ve yerel ekonomik kalkınmayı destekleyen Suriye Programı kapsamında, yaşam becerileri eğitimleri ve mesleki eğitim kursları aracılığıyla krizden etkilenen toplulukların geçim kaynağı fırsatlarının arttırılması faaliyetleri yürütülmektedir. Bu bağlamda bugüne dek 6.413 Suriyeli ve 961 Türk, mesleki eğitim kurslarından yararlanmıştır.

“Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Etkilerinin Azaltılması Projesi”, Türkiye'ye yönelik Suriyeli mülteci akınının etkisini hafifletmek üzere AB tarafından finanse edilen ve insani yardımı tamamlayan ilk dayanıklılık temelli yaklaşım müdahalelerinden biridir. Temmuz 2015’ten bu yana uygulanan proje, en yüksek Suriyeli nüfusunu misafir eden illerden Gaziantep ve Şanlıurfa’da yürütülmektedir. Projenin Gaziantep’te uygulanan geçim kaynakları bileşeni, istihdam edilebilirliğin arttırılmasını odağına almaktadır. Atık yönetimi bileşeni ise Şanlıurfa Belediyesi’nin atık yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine destek olmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin:

 

Feveran İletişim / Hilal DERELİ/0555 379 29 94/ hilal@feveraniletisim.com

UNDP             Kıvanç Özvardar, İletişim Asistanı Ankara

                        E-mail: kivanc.ozvardar@undp.org 90.312 456 11 37

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global