Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi başladı

08.Mar.2017

Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin %30-35’i sanayi sektöründe gerçekleşiyor. Sanayide tüketilen enerjinin %70’inin ise elektrik motoru kullanan sistemler tarafından tüketildiği tahmin ediliyor. Türkiye sanayisinde büyük ölçüde enerji verimli olmayan elektrik motorları kullanılıyor ve şu an piyasada işler halde olan 15 milyon elektrik motoru bulunuyor.

Bu kapsamda hem 10.Kalkınma Planı Dönüşüm programına, hem Enerji Verimliliği Stratejisine hem de Sanayi Stratejisine uygun şekilde bir proje geliştirildi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi. Proje; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Proje ile; küçük ve orta boy işletmelerde kullanılan elektrik motorlarında enerji verimliliğine yönelik piyasa dönüşümünü sağlamak ve Türkiye’de sanayide enerji verimliliği alanında önemli ölçüde ilave yatırımları teşvik etmek amaçlanıyor. Proje beş bileşenden oluşuyor:
1- Türkiye’deki yürürlükte olan yeni ve mevcut motorlarla ilgili enerji verimliliği mevzuat çerçevesinin geliştirilmesi,
2- Enerji verimli motorların faydaları konusunda ilgili paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi,
3- Motorlarda piyasa dönüşümü için izleme, doğrulama ve mevzuat uygulama kapasitesinin geliştirilmesi,
4- Tek elden (one-stop shop) finans mekanizması ile endüstriyel KOBİ’lerin enerji verimli motor yatırımları için finansmana erişiminin arttırılması
5- Paydaşların enerji verimli motorların faydaları konusunda farkındalığının arttırılması
Proje, Türkiye’nin 2023 yılına kadar birincil enerji yoğunluğunu 2008 seviyelerine kıyasla %20 azaltmasını öngören Enerji Verimliliği Kanunu ve 10. Kalkınma Planı’nda da yer alan sanayide enerji verimliliğinin arttırılmasını öngören hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir rol oynayacak.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global