Toplam Faktör Verimliliği Projesi’nde ziyaret ve anketler tamamlanmak üzere

08.Mar.2017

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi”nde firma ziyaretleri ve anketler tamamlanıyor.

Özellikle imalat sanayinde yaşanan verimlilik sorununun önündeki engellerin belirlendiği ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesinin geliştirildiği Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi’nde ziyaret ve anketlerde sona geliniyor.

100 büyük ölçekli imalatçıya yönelik anket çalışmalarında toplamda 96 şirkete ulaşılırken, 400 orta ölçekli imalatçı firmanın 304’ü ile görüşüldü. 2.500 küçük ölçekli son halka tedarikçiye yönelik saha çalışmaları kapsamında anket uygulanan firma sayısı ise 2.245’e ulaştı.

Proje kapsamında yürütülen firma görüşmeleri ve anketlerin Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global