UNDP Türkiye, İZAYDAŞ’ın KOK bertaraf kapasitesi artışını destekledi

06.Şub.2017

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ), 35.000 t/y tehlikeli atık yakma kapasitesi ile Türkiye’nin ilk ve en büyük tesislerinden birisidir. UNDP ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi kapsamında, tesisin kapasitesi kalıcı organik kirleticilerin (KOK) insan sağlığı ve çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kirlilik önleme ve salımların azaltılması yönünden iyileştirilmiştir. Gerçekleştirilen kapasite artırımı İZAYDAŞ’ın uluslararası kabul edilen limit değerlerde çalışmasını ve Koaeli halkının daha temiz bir havaya sahip olmasına katkı sağlayacaktır.

UNDP Türkiye, KOK Projesinin uygulayıcısı olarak, tesisin toplamda 7.727.000 USD’lik gerekli yatırımları zamanında ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine ve 750.000 USDlik GEF katkısının aktarılmasına destek olmuştur.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global