Kız öğrencilerin üniversitelerde mühendislik bölümlerini seçmeleri için yeni bir araç

06.Şub.2017

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi (TMK) kapsamında, lise öğrencilerinin meslek seçiminde toplumsal cinsiyete dayalı kalıplaşmış yargıları dönüştürmek ve kız öğrencileri mühendislik mesleğini seçmeleri yönünde özendirmek amacıyla bir araç tasarlanması için ODTÜ Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu ile işbirliği yapıldı.

ODTÜ Tasarım Stüdyosu, inovatif ve yeni ürünler geliştirmeleri için tasarım, mühendislik, sosyal bilimler ve diğer ilgili alanlardaki öğrencilerle araştırmacıları bir araya getiriyor. Bu disiplinler arası ve 10 hafta süren çalışma sonucunda, Tasarım Stüdyosu lise öğrencileri ve ailelerinde mühendislik seçiminde belirleyici olabilen toplumsal cinsiyete dayalı yargıların değişmesine yönelik bir araç tasarladı.   

Fikir geliştirme, tasarım ve prototipleme aşamaları farklı disiplinlerden gelen kişilerin oluşturduğu gruplar tarafından, her grup için iki öğretim üyesinin monitörlük desteğiyle ve yönlendirmesiyle yürütüldü. Tasarım aşamasında Tasarım Stüdyosu ve TMK ekibi farklı zamanlarda bir araya gelerek çalışmayı nihai haline getirdi. Sonuçta TMK projesi kapsamında hazırlanan lise programında kullanılmak üzere lisede okuyan kız öğrencilerin üniversitede mühendislik bölümlerini seçmeleri konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik bir oyun prototipi ortaya çıktı. Bu oyunun geliştirilerek öncelikle pilot liselerde uygulanması planlanıyor.

Nitelikli kadın istihdamının artırılmasına yönelik model geliştirme projesi olan Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi UNDP, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Limak Vakfı işbirliği ile yürütülüyor. Proje, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için hizmet ve imalat sektörlerindeki özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ana akımlaştırma, savunuculuk ve başarı öykülerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global