GAP Organik Tarım Kümesi İşbirliği Ağlarını Geliştirmeye Devam Ediyor

06.Şub.2017

Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP) 4. Toplantısı OSTİM'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Platformun yeni dönem yol haritasının konuşulduğu toplantıya, ülke genelinden 40’a yakın kümelenme katılım sağladı.

 

GAP Organik Tarım Kümesinin de faaliyetlerinin sunulduğu toplantıya bakanlıklar, kalkınma ajansları ve üniversite temsilcileri ile sanayi odası, ticaret odası, kümelenme yönetimlerinden 95 kişi katıldı. Toplantıda AKİP’in yeni dönemdeki faaliyetlerini koordine edecek 7 kişilik İcra Kurulu oluşturuldu. GAP Organik Tarım Kümesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini temsilen İcra Kurulu Üyesi seçildi.

 

Toplantıda platformun hedefleri olarak şunlar belirlendi:

-          Bölgesel kalkınma modeli olan kümelenme çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak, Türkiye’de yaygınlaştırmak ve geliştirmek;

-          Merkezi, yerel otoriteler ve üniversiteler ile ilişkilerin geliştirilmesine destek vermek;

-          Kümeler ve küme girişimleri arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve yeni kümelerin gelişmelerine teşvik etmek ve destek olmak;

-          Kümeler arası işbirliklerini, iş ortaklıklarını artırmak ve ortak projeleri geliştirmek, sunmak ve yürütmek, uluslararası işbirliği ağ ve platformlarında etkin yer almak ve kümelerin uluslararası tanıtımını yaparak küresel değer ve tedarik zincirlerine eklenmesini sağlamak, ulusal kümelenme politikası ile destek modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı vermek.

 

GAP Organik Tarım Kümesinin belirlenen hedeflere etkin katkı vermesi ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ağlarla işbirliği katlanarak devam edecektir.

 

Toplantıda gerçekleştirilen sunum için: http://www.akip.org.tr/Files/IcerikDosya/12-2016/39.pdf

 

AKİP ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.akip.org.tr/

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global