Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda

06.Şub.2017

8. Ulusal Enerji Verimliliği Fuarı, 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuar, her yıl Ocak ayının ikinci haftası olarak belirlenen Enerji Verimliliği Haftasında gerçekleştiriliyor.

 

Fuarda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından UNDP ile birlikte GEF (Küresel Çevre Fonu) desteği ile yürütülen Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması projesi kapsamında elde edilen somut çıktılar anlatıldı.

 

Binalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri oturumunda UNDP Proje Yöneticisi Aslı Karabacak projenin hedefleri, kapsamı ve çıktılarını anlatırken, Başkent Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ise Yenilenebilir Enerji Teknolojileri – Ekonomik Analiz Aracı konusunda bir sunum yaptı.

 

Bu toplantıyı takiben UNDP Sürdürülebilir Enerji Uzmanı Goran Cacic ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden Korkmaz Gül tarafından Kamu Binaları için Enerji Yönetimi Bilgi Sistemi konulu bir  eğitim gerçekleştirildi.  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinden kurulan Enerji Yönetimi Bilgi Sistemi sayesinde; öncelikli olarak kamu binalarında olmak üzere Türkiye’de enerjinin nerede ve nasıl tüketildiği takip edilecek.

 

Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi, Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı projenin diğer ortakları.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global