Suriyeliler için mesleki eğitim kursları tüm hızıyla devam ediyor

18.Oca.2017

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli mültecilere yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde verilen mesleki eğitim kurslarına ilgi büyüyor. Suriyeli misafirlerin topluma entegrasyonlarının güçlendirilmesi için Türkçe’nin yanı sıra, gelir getirici faaliyetler, atölye çalışmaları, ev ekonomisi ve psiko-sosyal destek eğitimleri veriliyor.

GAP Bölgesi’nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Şanlıurfa Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülüyor. Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte Suriye krizinin hem yerel işgücü, hem de sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. 

Bu çalışmalar ile, Suriye kriziyle birlikte artan nüfusa bağlı olarak özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yerel kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesi, bölge halkı ve geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında öncelikle sanayi ve hizmet sektöründe Türk vatandaşlarına verilen mesleki eğitimlerin çeşitlendirilerek geçici koruma altındaki Suriyeliler’e de açılması, bu yolla bölge halkının ve Suriyeli nüfusun mesleki becerilerinin geliştirilmesi, iş bulma şanslarının artırılması ve geçimlerine kısa ve uzun vadede destek olunması hedefleniyor.

Kurslara ilgi yüksek

Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve UNDP işbirliği ile Türkçe dil eğitim kursları, bilgisayar, aşçılık, pastacılık, cam boncuk yapımı, cilt bakımı ve kuaförlük gibi sanayi ve hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitimler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki GASMEK’te ücretsiz olarak veriliyor. Kurslarda Arapça tercüme olanağı da sağlanıyor.

Hizmet sektörüne yönelik olarak ayrıca kumaş boyama, dokuma, ahşap şekillendirme, bilgisayar sistem bakım-onarım gibi eğitimler de verilecek. Talebe göre yeni kurslar da açılabilecek. Kurslar, 2017’nin Haziran ayına kadar devam edecek.

“Göç, Mülteci, Suriye” krizi üzerine çalışan uzman, eğitimci ve danışmanların çalışmalarına katkı sunmak, bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmek ve kapasite geliştirmek amacıyla kurgulanan eğitmen eğitimine ise 82 kişi katılım gösterdi. Bu kapsamda 82 Türk ve 2 bin 952 Suriyeliye “Temel Yaşam Becerileri” eğitimi verildi. Suriyeli katılımcılara ayrıca, bilgisayar sistem bakım ve onarım, bilgisayarda halı deseni çizimi, kutnu dokuma atölyesi, tekstil atölyesi ve kumaş boyama eğitimleri verilecek.  

Suriyelilerin ve yerel halkın istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını teminen ulusal paydaşlarla işbirliği içinde beceri geliştirme, mesleki eğitim ve yerel ekonomik kalkınma çalışmaları, projenin temel uygulama alanları arasında yer alıyor. Program kapsamında ayrıca, yerel otoriteler ve belediye hizmet sağlayıcılarının kapasitelerinin geliştirilmesi çalışmaları da devam ediyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global