Bölgesel Rekabet Gündemlerinin Tasarımı İçin Araç Seti hazırlandı

 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile “GAP Bölgesi için Rekabet Gündemi” çalışması gerçekleştirilmişti. Rekabet Gündemi çalışması ile; bölgenin “Sürdürülebilir Medeniyetler Beşiği” vizyonuna ulaşabilmesi için rekabet gücünü artıracak, bölgeyi markalaştıracak strateji ve sektörleri de ortaya koymuştu. Rekabet Gündeminde öne çıkan yenilenebilir enerji, organik tarım, nitelikli tekstil ve turizm ile ilgili projeler GAP Eylem Planlarında (2008-2012 ve 2014-2018) uygulamaya geçirildi.

 

GAP Bölgesi’nde “coğrafi bölge” ölçeğinde deneyimlenen Rekabet Gündemi çalışmasının, Düzey II Bölgeleri’nde ölçeklendirilmesi, Rekabet Gündemi yaklaşımının ve metodolojisinin tekrar edilebilirliği, sürdürülebilirliği, kurumsallaşması, bölgesel kalkınma planlarına entegre edilebilecek rekabet gündemlerinin hayata geçirilmesi ve kalkınma ajansları tarafından uygulanabilmesine rehberlik edecek bir Araç Seti oluşturma fikri doğdu.

 

Buradan yola çıkarak,  GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile yürütülen GAP Bölgesi için Rekabet Gündemi Projesi kapsamında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından “Bölgesel Rekabet Gündemlerinin Tasarımı İçin Araç Seti” hazırlandı.

 

Bu araç seti, bölgelerin rekabet güçlerinin ve rekabetçilik konusunda gelişmeye açık alanlarının tespiti amacıyla kullanılabilecek farklı araçları tanıtıyor ve bu araçların rekabet gücü gündemlerinin oluşturulmasında sağlayacağı katkıları tartışıyor. Bölgesel Rekabet Gündemlerinin Tasarımı İçin Araç Seti, ülkelere ulusal düzeyde bölgesel politikaların uygulanması ve yerelden kalkınmanın sağlanması için iyi bir fırsat sunuyor. Bu çalışmada bölgesel rekabet gündeminin içeriğini zenginleştirmek için kullanılabilecek analitik araçlar, dokuz alanda toplanarak bir araç seti oluşturuldu. Bu alanlar:

1-      Yatırım Ortamı

2-      İhracat Performansı ve Üretim Yapısı

3-      Değer Zinciri

4-      Beceri Seti

5-      Bağlantı Düzeyi

6-      Dış Ekonomik Çevre

7-      Bölgesel Yenilikçilik Ekosistemi

8-      Yerel Girişimcilik Ekosistemi

9-      Yaşam Kalitesi

Her alan için geliştirilen araç setinde ölçme, performans analizi, kıyaslama, nedensellikleri tespit etme gibi farklı amaçlara yönelik analizlerin nasıl yapılabildiği ve bunların bölgesel rekabet gücü gündemleri için nasıl anlamlar türetebildiği ele alınıyor.

Bölgesel Rekabet Gündemlerinin Tasarımı İçin Araç Seti (PDF) için buraya tıklayın.

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global