Güneydoğu Anadolu’daki kadınların elinde şekil bulan Argande markasının tasarım koordinatörü Hatice Gökçe, Sosyal Fayda Zirvesi’nde sürdürülebilir moda üzerine olan konuşmasında sosyal sürdürülebilirlik açısından Argande’yi anlattı!

03.Kas.2016

Bu yılki Sosyal Fayda Zirvesinde, etik moda alanında çalışmalarıyla bilinen Doç.Dr. Şölen Kipöz’ün moderatörlüğündeki “Sürdürülebilir Moda:Bir Oksimoron mu?” başlıklı oturuma, bir sürdürülebilir moda girişimi olarak Argande markası hakkında bilgi vermek amacıyla, Argande tasarım koordinatörü Hatice Gökçe katıldı.

Argande markası, Güneydoğu Anadolu’daki kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ortaklığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) finansmanıyla Mayıs 2008’den beri uygulanan “GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesinin (IWEP-2)” bir bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Argande, kadınların iş gücü piyasasına katılımını, Güneydoğu Anadolu'nun markalaştırılmasını ve yeni satış ve pazarlama fırsatlarının yaratılmasını hedeflemektedir.

Konuşmasında sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir boyutu olan Sosyal Sürdürülebilirlik açısından Argande’yi “sosyal faydayı temel amaç olarak gören ilk girişim” olarak tanıtan Şölen Kipöz, sosyal sürdürülebilirliğin moda endüstrisi için kaçınılmaz bir hedef haline gelmeye başladığı günümüzde Argande girişiminin bu alandaki lider konumuna dikkat çekti.

Kipöz’ün ardından söz alan Hatice Gökçe konuşmasında, Argande’nin ilk amacının bölgedeki kadınların iş gücüne katılımını arttırmak olmasına ragmen, tüketicilerin acıma duygularını harekete geçirerek onları “hayır” işlemeye özendiren bir marka imajı yerine, bu ülkenin tasarımcılarının tasarımları ve yine yerel kadının emeğiyle ortaya çıkan ürünleri içeren bir marka imajı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Argande ile ulaşılmak istenen bir diğer hedefin ise bölgeye özgü değerlerin yeniden ön plana çıkarılması olduğunu belirten Gökçe ayrıca şunları söyledi: “İkinci önemli amaç bölgeye ait değerlerin bir markanın unsuru olarak yer almasıydı. Şelşepik ve kutnu gibi Şırnak ve Gaziantep yöresine ait olan unutulmaya yüz tutmuş, üretimi neredeyse birer tane atölyeyle sınırlı kalmış kumaşları bu projeyle tekrar hayata döndürdük. Ayrıca bütün katalog çekimlerini bölgede, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de gerçekleştirdik.”

Argande’nin daha çok üretmek, daha çok satmak ve kar marjını arttırmak gibi sıradan bir moda markasının olağan amaçlarını benimsemediğinin altını çizen Gökçe, IWEP projesi  ve Argande markası sayesinde ulaşılan bölgedeki 1000 kadının kendileri için çok daha önemli olduğunu söyledi. 8 yıldır devam eden bu projenin arkasındaki gücün gönüllüler olduğunu belirten Gökçe, 8 yılda 16 koleksiyon hazırladıklarını, Türkiye’nin en önemli 30 tasarımcısının da  koleksiyonlara destek verdigini belirtti. 

Ayrıca Hatice Gökçe’nin konuşmasında Argande markasının İstanbul Moda Haftası’nda sergilenen koleksiyonlarında bugüne kadar 65 model destek verdiği vurgulandı. Toplamda 300’e yakın alanında uzman kişinin proje kapsamında ortaya çıkan Argande markası altında gönüllü olarak bir araya geldiği ve 8 yıldır bu desteğin aksamadan devam ettiği ifade edildi.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global