GAP Bölgesi Enerji Verimli Üretime Geçiş Planı

BASIN BÜLTENİ

GAP Bölgesi’nin düşük karbonlu ekonomi ve endüstriyel üretime geçiş planı, İngiltere Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile GAP İdaresi tarafından yürütülecek proje sonucunda belirlenecek

Düşük karbonlu ve çevre dostu üretime geçiş potansiyelini belirlemek üzere geliştirilen proje, İngiliz Refah Fonu (British Prosperity Fund) tarafından finanse ediliyor

 

Endüstriyel üretimde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve bunun sonucunda düşük karbon salımlı ekonomiye geçiş, iklim değişikliği karşısında çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı ve Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi de endüstriyel enerji yönetiminin ve enerji verimliliğini iyileştirme çalışmalarının arttırılmasını öngörüyor. GAP Bölgesi’nde sadece Gaziantep ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinin aylık elektrik enerjisi tüketimi 300 milyon kWh’in üzerinde. İlave olarak, endüstriyel ısıtma amaçlı doğal gaz tüketimi ise ayda 30 milyon m3 seviyesinde.  Bu kapsamda; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile yürütülmekte olan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi” çerçevesinde, GAP Bölgesi’nin düşük karbon salımlı ve çevre dostu üretime geçiş potansiyelini belirlemek üzere bir proje geliştirildi.  

Proje kapsamında, farklı endüstriyel sektörlerde faaliyet gösteren bir grup tesiste enerji verimliliğini arttıracak ve karbon ayak izini azaltacak potansiyellerin belirlenmesi amacıyla etüt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Söz konusu proje kapsamında, şu ana kadar 10 tesiste enerji tasarrufu olanakları belirlenmiş durumda. Enerji etütleri sonucunda oluşturulacak raporlar, düşük karbonlu ekonomiye geçiş planının hazırlanmasında kullanılacak. Endüstriyel tesislerin karbon emisyonlarının azaltılması yoluyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması ve rekabet avantajı sağlanması hedefleniyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global