Adli Yardım Projesi Hızla Genişliyor

07.Eki.2016

“Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi” projesinin, Yönlendirme Komitesinin 9 Eylül 2016’da ilk toplantısıyla beraber hız kazandığını mutlulukla belirtiyoruz. Projenin uluslararası olarak tanındığı, Türkiye’ye yapılan en son CEDOW tavsiye kararlarında Adalete Erişim ve Adli Yardım alt başlığı altında Türkiye’ye verilen şu tavsiyede projeye doğrudan gönderme yaprak belirtilmiştir:

“Yeterli imkânı olmayan, özellikle de asgari ücret kazanan kadınlara Kürtçe ve Arapça dâhil ücretsiz adli yardım sağlandığından emin olunmalıdır. Buna, kırsal bölgelerde adli yardım klinikleri kurulması ve Türkiye Barolar Birliği’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığıyla yürüttüğü ‘Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi’ projesinin genişletilmesi dâhildir.”

UNDP, bunun projeye getirdiği zorluğu anlıyor ve memnuniyetle karşılıyor. Ayrıca bütün paydaşlara Sida’nın feminist dış politikası doğrultusunda her projede, faaliyette, çıktıda ve sonuçta cinsiyet eşitliğini yaygın hale getirmeye (mainstreaming) ve ortaklarımızı, yani Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Bakanlığını desteklemeye devam edeceğini temin ediyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global