Kamu Denetçiliği Kurumu’na ilişkin farkındalığın arttırılması 2. bölge toplantısı İzmir’de yapıldı.

26.May.2016

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kamu Denetçiliği Kurumu ortaklığında yürütülen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi İzmir’de 2. Bölge toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

Toplantı İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, Barolar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 26 Mayıs 2016 tarihinde yapıldı. Proje kapsamında düzenlenen bölge konferansları KDK’nın bireyler ve kurumlar nezdinde farkındalığını arttırma amacı taşıyor. Aynı zamanda toplantının Kamu Denetçiliği Kurumu ve alanda çalışan sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği düzeyinin istenen düzeyde gelmesi konusunda da etkili olacağı düşünülüyor.

İki bölümden oluşan toplantı Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu’nun açılış konuşması ile başladı ve KDK tanıtım filminin gösterimi ile devam etti. Toplantının ikinci bölümünde ise katılımcılarla “belediyelerin işlem ve eylemlerinde insan odaklı hizmet anlayışı ve ombudsmanlık” konusu tartışıldı.

Türkiye’de Ombudsmanlık, diğer adıyla Kamu Denetçiliği kurumu bağımsız insan hakları mekanizması ve idarenin işleyişi ile ilgili etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak amacıyla 29 Haziran 2012 oluşturuldu. Bu bağlamda KDK ve UNDP, kurumun operasyonel ve idari kapasitesini güçlendirmeye eğilen “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”ni Mart 2015’de başlattı. Proje farklı ülkelere özgü örnek olayların karşılaştırmalı analizi ve uluslararası standartlara dayalı olarak UNDP’nin kapasite geliştirme alanındaki geniş deneyiminden yararlanarak, Kamu Denetçiliği Kurumunu destekleme amacını taşıyor. İlki İstanbul’da ve ikincisi İzmir’de düzenlenen toplantının proje kapsamında 5 bölgede daha düzenlenmesi planlanıyor.

UNDP ortaklığında düzenlenen bölge konferansını tanıtma amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başlattığı "gezici şikayet aracı" uygulaması da ilk kez İzmir'de hayata geçti. Kurumunun vatandaşlara daha kolay ulaşmak ve şikayetleri yerinde alarak bilgilendirme görevini yerine getirmek için oluşturduğu "gezici şikayet aracı"nın ilk durağı Konak Meydanı oldu. Burada açılan stantlarda uzmanlar tarafından kurum hakkında bilgilendirilen vatandaşların şikayetlerini dinledi.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global