İnsani Yardımlarla ilgili Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılıyor

07.Haz.2016

Ankara - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Sistemi, acil durumlarda gümrük işlemlerini hızlandıracak Gümrük Anlaşmasını bugün imzaladı.

Afetler yaşandığında yardımların zamanlıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması kayıpların önlenmesinde hayati önem taşıyor. Bu nedenle, BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA) Türkiye’deki BM Sistemi adına söz konusu Gümrük Anlaşmasının yapılması yönünde öneride bulundu. Anlaşma ile yardım malzemelerinin ithalat, ihracat ve sevkiyatlarının, insani yardım çalışanlarının geçişlerinin ve kullandıkları araç ve gereçlerinin gümrükten hızlı bir şekilde geçmesinin sağlanması öngörülüyor.

Türkiye, başta deprem olmak üzere doğal afetlerin yaşandığı bir coğrafyada yer alıyor. Son on yıl içinde Türkiye bir yandan afetlere hazırlık konusunda önemli bir ilerleme sağladı diğer yandan da küresel seviyede insani yardımlarını arttırdı. Günümüzde Türkiye Dünya’da en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülke konumunda. Ayrıca Suriye’de ihtiyaç sahibi nüfusa insani yardımların ulaştırılması çabalarına hem destek oluyor hem de bu yardımların ulaşmasına yardımcı oluyor. Söz konusu yardım çalışmaları Türkiye’den yönetiliyor. Bu bağlamda, Türkiye acil durumlarda uluslararası yardımların hızla ihtiyaç sahiplerine eriştirilmesi için gümrük işlemlerini azaltan uygulamalar oluşturdu. Bu konuda BM ile Türkiye arasındaki müzakereler de başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Anlaşma, acil durumlara hazırlık ve ihtiyaç sahiplerine yardımların zamanlıca eriştirilmesi açısından büyük bir adımı teşkil ediyor. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türk Hükümeti hem kendi halkına hem de tüm dünya insanlığına karşı sorumluluğunu son derece ciddiye alıyor. Türk hükümetinin insanlığına ve (afetlere) hazırlılık konusundaki kararlılığına şahit olmak hem cesaret verici hem de sevindirici. Bugün imzalanan gümrük anlaşması ülke için büyük bir ilerlemedir ve bölge için ihlam verici bir örnek olmalıdır” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı da, doğal afetlerde bir insanı kurtarmak için yapılması gerekenlerin en kolay en hızlı yapılması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, “Bir insanı yaşatmak bir gümrük beyannamesinin doldurulmasından daha önemli ve daha önceliklidir” dedi.

Yapılacak olan anlaşmanın afet durumlarında tüm insanlığın güçlerinin birleştirilmesini ve afetlerin en hızlı şekilde bertaraf edilmesini sağlayacağına işaret eden Müsteşar Aşcı, anlaşma ile uluslararası yardım malzemeleri ve ekiplerinin gelip gitmesi konusunda gümrük idarelerinin işbirliğinin sağlanacağını söyledi.

Anlaşma ile BM kuruluşları, hükümetler arası kuruluşlar, hükümet kuruluşları ve STK’lar ve insani yardım alanında çalışmalar yürüten diğer aktörler, insanların hayatlarını kurtaracak ve acılarını hafifletecek yardım sevkiyatlarının daha hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine eriştirilmesi konusunda Türk gümrük makamlarından gerektiğinde daha hızlı izin alabilecekler.

Gümrük Anlaşmasını Türkiye adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı ile BM adına BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra imzaladı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global