‘Gelecek Turizmde’ sürdürülebilir turizm projelerini destekliyor

25.Şub.2014

Ekim 2013’te üç turizm projesine fon sağlayan Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu için başvurular tekrar açıldı.

Ankara - Sürdürülebilir turizmi ve yerel kalkınmayı destekleyecek projelere verilecek fon için son ön başvuru tarihi 11 Nisan olarak belirlendi.

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Anadolu Efes, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığıyla yürütülüyor.

Destek fonu, yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılmasını ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasını amaçlıyor.

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’na Türkiye’de kayıtlı ve tüzel kişiliğe sahip kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile bu kuruluşların oluşturmuş olduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir.

Kabul edilen projenin bütçesi en az 15 bin TL en fazla 90 bin TL olabiliyor. Proje tutarının yüzde 100’üne kadar olan kısmı Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu tarafından karşılanıyor.

Nasıl projeler destekleniyor?

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu, yerel aktörlerin ve sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir turizmi geliştirme ilkelerini benimseyen ve küçük ölçekli yerel ekonomik kalkınmaya destek olabilecek projelerini destekleyecek.

Yerel aktörler ve sivil toplum örgütleri desteklenme nedeni ise bu girişimlerin, belirli bir sektör veya bölgede daha büyük ölçekte ve ulusal etki yaratabilecek gelişmeleri tetikleyebilecek potansiyele sahip olmaları.

Desteklenecek projeler ile somut etki ve modeller yaratılarak yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması ve Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin ve ortaklıklarının artırılması amaçlanıyor.

Ön başvuruların kabulü için son tarih 11 Nisan 2014.

Başvuru rehberine ve detaylı bilgiye www.gelecekturizmde.com internet sitesinden ulaşılabilir.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global