Birleşmiş Milletler Gönüllüleri raporuna göre gönüllüğün topluma katkıları daha görünür olmalı

06.Ara.2013

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı Türkiye ve GSM Gençlik Servisleri Merkezi tarafından yayımlanan “Türkiye’de Gönüllülük” raporu, gönüllülüğün kalkınma ve değişim için çok önemli bir araç olduğunu söylüyor.

“Türkiye’de Gönüllülük” raporu, 5 Aralık Uluslararası Gönüllüler Günü’nde CerModern’de açıklandı.

Rapor, gönüllülerin sosyal değerleri ve uyumu nasıl artırdığını ve kadınlar, gençler ve engelliler gibi sosyal olarak dışlanan insanların da gönüllü faaliyetlere nasıl dâhil edildiğini anlatıyor.

Raporda, gönüllülük değerlerinin toplumları güçlendirdiği ve gönüllülerin Türkiye’nin fiziki, ekonomik, manevi ve sosyal refahı için önemli bir rol oynadıkları anlatılıyor.

Gönüllülük, Türkiye’de giderek dinamikleşen bir alan.

Artık daha çok insan gönüllü faaliyetlere katılıyor ve hem sivil toplum hem de kamu kuruluşları toplumun refahı için ortak bir çaba etrafında bireyleri harekete geçirmenin yollarını arıyor.

Fakat gönüllülük alanında hala pek çok eksiklikler bulunuyor.

Gönüllülük bilinci ve anlayışının geliştirilmesine ve bu konuda daha çok veri toplanmasına ve araştırma yapılmasına ihtiyaç var.

Gönüllülük ile ilgili yaratılan yanlış algıların da kırılması gerekiyor.

“Türkiye’de Gönüllülük” raporu, afet yönetimi, sosyal hizmetler, çevre ve gençlik gibi Türkiye’de pek çok alanda yapılan gönüllülük faaliyetlerinin çok yönlü resmini çekiyor ve gönüllülük alanındaki bu zorlukların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ayrıca sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gönüllülüğü nasıl teşvik edebilecekleri ve gönüllülük faaliyetlerinden nasıl yararlanabilecekleri raporda anlatılıyor.

Rapor, gönüllülük konusunda ulusal bir stratejinin hazırlanması, politika tartışmalarının yapılması ve sivil toplum örgütlerinin aktif vatandaşlara daha çok duyarlı olması çağrısında bulunuyor.

Aynı zamanda rapor, yeni teknolojilerin de gönüllülük faaliyetlerinde daha etkin kullanılması gerektiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri programı Türkiye ve GSM Gençlik Servisleri Merkezi’nin ortaklaşa yayınladığı raporda, farklı kuruluşların ve yazarların kaleme aldığı ve sahadan iyi örnekleri anlattığı 17 farklı makale bulunuyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global